Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nya läkemedel skapar utmaningar för vården

Avancerade terapiläkemedel har potentialen att skapa helt nya sätt att behandla – och ibland till och med helt bota – sjukdomar. Detta främst för att de kan göras helt individanpassade. Men med de nya möjligheterna följer även nya utmaningar inom bland annat hälsoekonomi.

Med avancerade terapiläkemedel menas läkemedel som baseras på celler, vävnader eller gener. Läkemedlen har stor potential att behandla sjukdomar, stoppa eller bota tidigare helt obotliga tillstånd. De ger också stora möjligheter att reparera, återskapa eller ersätta vävnad.

Med potential följer utmaningar

Läkemedlen har stor potential men med det följer ett antal utmaningar, bland annat inom hälsoekonomi. Hälsoekonomiska beräkningsmodeller väger in faktorer som kostnader, värde och kvalitetsjusterade levnadsår, och när det gäller de nya läkemedlen, måste man tänka annorlunda.

– Avancerade terapiläkemedel förväntas i många fall bota sjukdomar genom en enda behandling, och då faller beräkningsmodellerna, förklarar Anna Ridderstad Wollberg, fokusområdesledare inom nya terapier på RISE. Det är helt enkelt svårt att räkna när patienten botas och det inte går att säga hur länge hen lever.

Marknadsgodkännande krävs

För att ett läkemedel ska bli tillgängligt för patienter krävs ett marknadsgodkännande, ett regelverk som också gäller för avancerade terapiläkemedel.

– När celler används till något som de inte är från början klassas det som en läkemedelsprodukt, säger Anna Ridderstad Wollberg. I och med det behöver produkterna följa reglerna som finns för läkemedel innan de når marknaden.

Individanpassade behandlingar

Men jämfört med traditionella läkemedel så anpassas avancerade terapiläkemedel ofta till individen, vilket kraftigt begränsar marknaden och gör att varje enskild behandling blir väldigt dyr. Det skapar i sin tur ytterligare utmaningar för vården, vars budget inte är utformad för att kunna hantera stora engångskostnader.

– Om vi till exempel tar fram ett läkemedel där vi adderar en gen som styr T cellerna att döda cancerceller, så kan en sådan behandling kosta miljonbelopp, säger Anna Ridderstad Wollberg. Samtidigt så ges den behandlingen kanske bara vid ett enda tillfälle, så den slutliga kostnaden för vården behöver nödvändigtvis inte bli större totalt sett.

Vinnovafinansierade projekt

RISE är partner i de nationella Vinnovafinansierade projekten CAMP och Swelife-ATMP  som har ett viktigt mål att öka Sveriges attraktivitet och konkurrenskraft inom ATMP-området och bidra till att fler ATMP når patienten. Ett av delprojekten inom Swelife-ATMP koordineras av RISE och inriktas på hälsoekonomi och affärsutveckling inom området avancerade terapiläkemedel, med Anna Ridderstad Wollberg som projektledare. Genom projektet har nu ett stort antal aktörer samlats för att identifiera hinder och möjligheter för att underlätta för fler avancerade terapiläkemedel att snabbare nå den kliniska vardagen och patienterna.

– Det som tidigare var en dröm har blivit verklighet och flera marknadsgodkända ATMPer står nu och knackar på dörren in till Sverige. Här behöver alla aktörer inom området samverka och hitta nya lösningar, fort, både när det gäller betalningsmodeller, hälsoekonomiska utvärderingar, processer inom sjukvården och samverkan med läkemedelsbolaget. Vårt projekt har samlat alla dessa aktörer och vi föreslår lösningar som vi stämmer av med beslutsfattarna. Detta är bara början, men jag ser redan att vi kommer leverera resultat som bidrar i de skarpa lägen som faktigt sker just nu ute i regionerna, men även även resultat som kommer bana väg för att nya ATMP kommer kunna utvecklas framgångsrikt i Sverige.

Färdplan och checklista

Projektet pågår fram till 2020, och planen är att bland annat ta fram en färdplan och checklista för utveckling av avancerade terapiläkemedel riktad till flera målgrupper, exempelvis innovationskontor och finansiärer, så att de kan stötta den här typen av projekt mer effektivt.

– Jag började min bana som immunolog, avslutar Anna Ridderstad Wollberg, och jag tycker att det är jättespännande att vi kommit ikapp det som kändes som en framtid långt bort. Det finns många sjukdomar och hälsoutmaningar kvar att behandla, och det här är ett sätt att behandla sjukdomar som tidigare varit svåra att behandla. Det skapar nya möjligheter.

Profile image

Anna Ridderstad Wollberg

Senior projektledare

anna.ridderstad.wollberg@ri.se

Läs mer om Anna