Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nya certifieringsregler för typgodkännande av vattenfelsbrytare

Enligt plan- och bygglagen får en byggprodukt ingå i ett byggnadsverk endast om produkten är lämplig för den avsedda användningen. Genom att låta typgodkänna din produkt enligt RISE regler för typgodkännande får ni en verifiering av en oberoende part på att produkten uppfyller kraven i byggreglerna. RISE typgodkännande är unikt på marknaden och ger er en konkurrensfördel.

RISE har tagit fram en ny certifieringsregel för typgodkännande av Vattenfelsbrytare. För att övervaka och tidigt upptäcka och reagera/agera vid olika typer av läckage i en tappvatteninstallation kan man med fördel låta installera en vattenfelsbrytare. Detta bidrar till högre säkerhet och en mindre risk att ev. läckage kan leda till större vattenskador. Med godkända produkter och kvalitetsgranskad dokumentation är detta en viktig del för att erhålla en kvalitetssäkrad installation.
 

– RISE nya regler för typgodkännande av Vattenfelsbrytare säkerställer att man uppfyller kraven i byggreglerna. Med denna nya regel och de provningar och kontroller som ingår och skall följas, garanteras en hög nivå och kravuppfyllnad mot byggreglerna, säger Martin Tillander, enhetschef Produktcertifiering på RISE.

Utgår från Boverkets regler

När RISE tar fram nya regler för typgodkännande utgår de från de regler och föreskrifter myndigheter tagit fram, i detta fall Boverket, samt RISE långa erfarenhet av provning och typgodkännande av produkter inom området. RISE är av Boverket utpekat som behörig att utfärda typgodkännande för byggprodukter, samt ackrediterade av Swedac för denna verksamhet. När man anlitar RISE för typgodkännande kan man vara säker på att ett utställt typgodkännande håller högsta nivå och att de typgodkända produkterna uppfyller kraven i byggreglerna, och att detta utförts av  en oberoende part.

Typgodkännande genomförs genom provning och granskning som säkerställer materialkrav, funktion samt att nivå på dokumentation har förutsättningar att uppfylla gällande krav för ex. vattentäthet, mekaniska egenskaper samt hygienkrav. Dessutom genomförs årliga kontrollprovningar för att säkerställa att egenskaperna inte försämras över tid.

Certifieringsregler för vattenfelsbrytare (PDF)

Publicerad: 2022-03-30

Kontaktperson

Håkan Timan

Läs mer om Håkan

Kontakta Håkan
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.