Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ny teknik och nya affärsmodeller för fossilfritt flyg

Flyget står för cirka fem procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Den svenska flygstrategin säger att flyget ska bidra till målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För det krävs både teknisk och affärsmässig innovation, och RISE driver nu en rad forskningsprojekt som på olika sätt bidrar till omställningen till ett fossilfritt flyg.

På kort och medellång sikt kan bioflygbränsle bidra till att minska flygets utsläpp av växthusgaser. På längre sikt är elflyg ett nödvändigt komplement. RISE har tidigare visat att exempelvis bioolja från skogsråvaran lignin skulle kunna vara ett konkurrenskraftigt alternativ för produktion av bioflygbränsle och driver flera test- och demonstrationsanläggningar där man kan producera biobränslen i mindre skala, bland annat i Bäckhammar, Piteå, Örnsköldsvik och Södertälje. Men eftersom kostnaden för bioflygbränsle fortfarande är högre än för vanligt flygbränsle måste marknadsförutsättningarna förändras för att skapa ökad efterfrågan och produktion.

 – Vi måste jobba med att utveckla både tekniken och nya affärsmodeller. Vi har medvetet arbetat för att bredda vår kompetens och rekryterat experter för att kunna bidra med såväl teknisk utveckling som med den tjänste och regelverksinnovation som krävs för att undanröja de hinder som finns för att svenskt flyg ska kunna bli fossilfritt, säger Markus Norström, affärs- och innovationsområdeschef för Energi och biobaserad ekonomi på RISE.

I projektet Från flis till flygbränsle i Småland, som delfinansieras av Energimyndigheten ska RISE i samarbete med bland andra KLM, SkyNRG och Södra undersöka förutsättningarna för bioflygbränsleproduktion i Småland.

– Sverige har en unik möjlighet att ta täten vad gäller resurseffektiv produktion av bioflygbränsle baserat på de hållbara restströmmar som finns tillgängliga inom skogs, massa- och pappersindustrin, säger Johanna Mossberg, fokusområdesledare fossilfria transporter RISE.

Parallellt har RISE, SAS och Swedavia, med stöd från Energimyndigheten, startat innovationsklustret Fossilfria Flygtransporter 2045. Klustret kommer engagera regioner, branschföreträdare, flygplatser och flygbolag, biobränsleproducenter samt affärsutvecklare. Syftet är att samla aktörer från hela värdekedjan och utveckla en gemensam behovsplan, både vad gäller tekniska innovationer samt affärsmodeller och tjänster som gör det intressant att investera och satsa på produktion av bioflygbränsle.

– Vi vill ha med oss alla som har ett mer hållbart flyg som mål. Det här är ingen ”oneman-show” utan för att klara av omställningen måste vi samarbeta och dra åt samma håll, säger Maria Fiskerud, projektledare för Fossilfria Flygtransporter 2045 och expertrådgivare till regeringens utredning om hur flygets användning av hållbara biobränslen kan främjas.

Forskningsprojekt för fossilfritt flyg

  • RISE ska genomföra en förberedande studie tillsammans med bland andra BRA, Sveaskog och Luleå Tekniska Universitet för att förhoppningsvis inom ett par år producera och testa bioflygbränsle baserat på svenska skogsrester – och testflyga bränslet med kommersiellt flyg i Sverige. Projektet delfinansieras av Energimyndigheten.
  • RISE dotterbolag RISE Processum arbetar med att utveckla och demonstrera en industriellt tillämpbar process för tillverkning av mikrobiell olja som kan förädlas till medium- och långkedjade fettsyror och därifrån till kolväten som kan ingå i flygbränsle. Projekt delfinansieras av Energimyndigheten.
  • I Forestry2Jet ska RISE tillsammans med bland andra COWI, Fly Green Fund och SEKAB identifiera möjligheterna för en inhemsk och hållbar produktion av bioflygbränslen. Detta nås genom en utvärdering av teknikspår för att identifiera potential och utmaningar för storskalig och kontinuerlig produktion. Projektet fokuserar framför allt på processen "Alcohol to Jet" där etanol producerad från skogsavfall och sedan konverteras till bioflygbränsle i en katalytisk process. Projektet delfinansieras av Trafikverket.
  • I ELISE tar RISE tillsammans med Chalmers och Luftfartsverket fram en plan för utveckling av elektriska flygplan i Sverige. Projektet finansieras av Vinnova.
  • I Skapa förutsättningar för hållbara flygtransporter ska RISE, SAS och Swedavia samla den kunskap och kompetens som finns inom olika projekt utspridda över de olika aktörerna i värdekedjan och ta fram en nationell färdplan för att säkerställa att Sverige år 2045 har fossilfria flygtransporter. Bland annat genom att ta fram en gemensam framtids- och omvärldsanalys där aktörer längs med hela värdekedjan gemensamt identifierat både hinder och möjligheter. Projektet delfinansieras av Energimyndigheten.
  • RISE är också aktivt inom Innovair, sveriges nationella strategiska innovationsprogram för flyg
Profile image

Markus Norström

Affärs-och innovationsområdeschef

+46 10 516 58 84
markus.norstrom@ri.se

Läs mer om Markus

Published: 2018-12-03