Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ny metod mäter vår förmåga att känna

Vi vet idag inte exakt hur känseln påverkas av vårt åldrande. Forskare vid RISE och L'Oréal har utvecklat en ny metod för att kvantifiera den taktila skärpan med hjälp av aktiv beröring. Man mäter förmågan att med fingrarna skilja mellan ytor som har olika strukturer. Med denna metod har forskarna kunnat kvantifiera och bättre förstå varför äldre personer uppvisar reducerad taktil förmåga även genom aktiv beröring.

Vi har tämligen god kunskap om vad som orsakar försämrad syn och nedsatt hörsel, men vi vet mindre om mekanismerna bakom nedsatt känsel. Ännu mindre vet vi om hur man ska utvärdera denna process, och om vad som kan göras för att förbättra känseln när den har börjat bli sämre.

– Vår upplevelse av att använda kosmetiska produkter påverkas av hur de ser ut, hur de luktar och känns att röra vid. Med åldern försämras våra sensoriska funktioner. Detta gäller även känseln. Men de mekanismer som ligger till grund för denna process är dock ännu inte helt klarlagda. Ett fungerande känselsinne har stor betydelse för livskvaliteten och relationer med andra människor. För äldre personer kan detta innebära att man förlorar sociala kontakter och att den känslomässiga responsen dämpas. Omgivningen kan dessutom göra en orolig, säger Lionel Breton, vetenskaplig chef på L'Oréal Advance Research.

För L'Oréal var det viktigt att finna en relevant, objektiv metod för att utvärdera den taktila förmågan och att metoden skulle kunna anpassas till kliniska prövningar.

– Målet var att utvärdera och karakterisera skillnader i taktil förmåga mellan åldersgrupper samt effekten av produkter som appliceras topiskt. RISE metod framstod som intressant för oss eftersom den introducerar en utvärdering av perception som baseras på stimulirespons med hjälp av psykofysiska metoder, fortsätter Lionel Breton.

– RISEs tidigare forskning inom finstrukturerade ytor och deras expertis inom psykofysik låg till grund för att utveckla den nya metodiken. Det existerade inte sedan tidigare någon liknande metod för att mäta hur känslig människors känsla av aktiv beröring är.

– Tack vare de båda forskargruppernas expertis har man kunnat utveckla en ny metod som är relevant för kosmetikbranschen. Skillnader i taktil förmåga mellan unga och äldre observerades liksom skillnader i hudens återfuktning och elasticitet. Ett oväntat resultat av studien var att vissa individer behåller sin taktila skärpa när de blir äldre. Denna skillnad inom den äldre gruppen kan vara relaterad till mekanoreceptordensiteten som L'Oréal kunde mäta fristående, förklarar Lisa Skedung på RISE. 

– Vi har lärt oss mer om hur känslan av aktiv beröring påverkas av stigande ålder, och vi har också upptäckt att vissa individer behåller sin taktila skärpa när de åldras. Detta är något som vi vill att alla ska få uppleva. För oss innebär det att det förmodligen finns utrymme för kosmetiska produkter som förbättrar känseln och som kan hjälpa äldre att återfå en bättre livskvalitet, säger Lionel Breton på L'Oréal.

– Resultaten har varit användbara, och L'Oréal arbetar nu med att optimera metoden och minska variabiliteten för att kunna utvärdera hur produkter presterar. Målet är att förbättra och optimera våra anti-aging-produkter genom att inkludera denna metod i de sensoriska utvärderingar vi gör av våra kosmetiska produkter.

Vad är ditt intryck av samarbetet med RISE?

– Detta är ett verkligt partnerskap, det handlar om mycket mer än om att leverera en enskild tjänst vid ett enskilt tillfälle, och alla har bidragit med sin expertis för att driva projektet framåt och nå målet. Vi uppskattar professionalismen, noggrannheten och entusiasmen hos forskarteamet vid RISE som delar värdegemenskap med L'Oréals team inom forskning och innovation.

– Hittills har vi bara skrapat på ytan, och mycket återstår för att vi ska kunna förstå ännu mer komplexa aspekter av beröring. Till exempel kan man studera beröring av mer eller mindre fina, hårda, mjuka, klibbiga och hala strukturer. Vi har ett långsiktigt samarbete med RISE inom ett stort antal av L'Oréals intresseområden.

Published: 2018-10-26