Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nu ska Lindholmen bli tillgänglig

Runt 25 000 personer arbetar eller utbildar sig i området Lindholmen Science Park i Göteborg idag. Inom fem år räknar man med att siffran är dubbelt så hög. LIMA, Lindholmen Integrated Mobility Area, är ett samverkansprogram för nästa generations resor och transporter och syftar till att göra all mobilitet tillgänglig och att förenkla för användaren.

Lindholmen Science Park är Göteborgs mest kunskapsintensiva och expansiva område. Runt 375 företag har valt att lägga sitt kontor här och det finns två universitet och sex gymnasieskolor i samma område. Runt 25 000 människor arbetar eller går i skolan på Lindholmen Science Park idag. Om fem år beräknas siffran vara den dubbla.

– Lindholmen har gått från ett ganska övergivet industriområde till att idag vara regionens mest attraktiva arbetsplats. Den explosiva nyetableringen och förtätningen av området har gjort det svårare att resa hit för de som är beroende av bil. Samtidigt arbetar medparten av företagen på Lindholmen med ny teknik för mobilitet. Med LIMA vill vi sammanföra detta och utveckla teknik och affärsmodeller som kan förbättra tillgången till mobilitet och skapa en bättre trafikmiljö på Lindholmen, säger Maria Schnurr, senior researcher på RISE.

Bidrar till en mer hållbar stad

LIMA är ett Mobility-as-a-Service-projekt som samlar många olika transportslag samt parkering i en smart tjänst. LIMA har som syfte att förenkla lokala och regionala resor, öka framkomligheten på Lindholmen och bidra till en mer hållbar stad. 

– Med LIMA kommer man att kunna använda kollektivtrafik, hyrcyklar, hyrbilar och taxi. Man kommer också ha tillgång till delade el-bilar via en bilpool och betala parkering via LIMA. Allt i en tjänst, berättar Maria Schnurr.

LIMA ska underlätta för både användaren och för administratören på företaget. Med LIMA kan man enkelt dela upp sina privata resor och de resor man gör i tjänsten. Allt loggas direkt i appen.

– I slutet av månaden skickas en faktura till medarbetaren och en till ekonomiavdelningen där personen arbetar. Enklare än så kan det inte bli, säger Maria Schnurr.

Storskaligt pilottest

LIMA finansieras av bland annat Vinnova och drivs inom Drive Sweden. I november 2019 påbörjas ett storskaligt pilottest med tusen personer som alla arbetar på olika företag på Lindholmen. De tusen personerna kommer testa tjänsten för både privat- och tjänsteresor och tjänsten kommer utvärderas kontinuerligt under pilottestets gång. Efter pilottestet finns möjlighet att fortsätta med en kommersiell version av LIMA i slutet av 2020.

Mobilitet som tjänst (MaaS, mobility as a service) handlar om att kombinera olika transportmedel till en smidig tjänst så att resenären sömlöst kan ta sig från dörr till dörr oavsett vilka resealternativ som används.

Publicerad: 2019-10-11
Maria Schnurr

Kontaktperson

Maria Schnurr

Senior Researcher

Läs mer om Maria

Kontakta Maria

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.