Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nu läggs elvägarnas sista pusselbitar

År 2045 ska transportsektorn i Sverige vara klimatneutral och fossilfri. En tänkbar lösning för att nå målet är elvägar. Tekniken testas redan på allmän väg i Sverige och Trafikverket hoppas att det snart blir möjligt att ta steget till storskalig drift.

Inrikes transporter står för ungefär en tredjedel av Sverige utsläpp av växthusgaser. Transportsektorn har därför en viktig roll att spela när det gäller att bekämpa klimatförändringar.

Sveriges riksdag har antagit flera klimatmål; bland annat att utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030, och att senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Samtidigt ökar tunga transporter både i Sverige och övriga världen. För att den svenska transportsektorn ska nå klimatmålen kommer många olika lösningar att behöva samverka.

En teknik som kommit långt är elvägar

Det finns i dag i huvudsak tre typer av system för elektrifierade vägar: luftledningar över vägen, genom skena i vägen eller trådlöst från vägen. På kort sikt är det främst tyngre och långväga transporter som har behov av elvägar, men möjligheten att ladda under rörelse kan med fördel också tillämpas för personbilar och andra lätta fordon.

Tekniken finns – men frågor kvarstår

När det gäller elektrifierade vägar har utvecklingen kommit långt, och tekniken finns tillgänglig. Men för att bena ut några av de svårigheter som kvarstår leder och koordinerar RISE projektet Forsknings- och innovationsplattform för elvägar. Här söker man svar på frågor kring hur man tar steget till storskalig drift, hur ser affärsekosystemet ut och hur kan gränssnitten standardiseras?

– Om det tidigare pratats om olika tekniska lösningar så är det viktiga nu hur det ska finansieras, hur olika system kan passa olika marknader och vilken nytta det ger på kort och på lång sikt, säger Martin Gustavsson, som är projektledare och elektromobilitetsforskare på RISE. Frågetecken som behöver rätas ut innan fler elvägar kan rullas ut – något som Trafikverket gärna ser hända inom en snar framtid.

– Dynamisk elektrisk laddning av fordon är ett av de mest intressanta bidragen för att bidra till en fossilfri transportsektor. Det är viktigt att Sverige inom en snar framtid kan påbörja utrullning av elvägar. Lyckas vi kan det ge ett omfattande positivt bidrag till att reducera utsläppen av koldioxid från transportsektorn, och även skapa nya arbetstillfällen i Sverige, säger Jan Pettersson på Trafikverket, som är en av projektets finansiärer.

Lönsamhet en nyckel

Forskningen vet redan att elvägar skulle ge stor klimatnytta, och de ekonomiska kalkyler som gjorts har visat att elvägar är långsiktigt lönsamma. Att kunna peka på lönsamhet i ett land som Sverige, med förhållandevis låga transportflöden, visar dessutom på systemets potential.


Profile image

Martin G. H. Gustavsson

Senior Researcher

+46 10 228 44 21
martin.gustavsson@ri.se

Läs mer om Martin