Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nu blir det lättare att välja klimatsmarta förpackningar

Allt fler ställer krav på att maten vi äter ska vara hållbar och klimatsmart. För restauranger och krogar som ställt om till att servera ekologisk och vegetarisk mat blir nästa steg att även ställa krav på emballaget. För att hjälpa kunderna att hitta engångsartiklar med så liten klimatpåverkan som möjligt har Tingstad i samarbete med RISE tagit fram en världsunik klimatkompass för engångsartiklar. 

Emma Diedrich, Tingstad

Den pågående coronapandemin har kraftigt ökat efterfrågan på engångsartiklar när många restauranger ställt om till take away. Samtidigt blir allt fler kunder medvetna om verksamheters klimatpåverkan, och ställer krav på mer hållbara lösningar. Många företag ser förpackningen som en förlängning av sitt varumärke, och då duger det inte att servera hållbar mat i en frigolitförpackning som andas miljöbov.

– Vi vet att många av våra kunder vill göra hållbara produktval, men inte alltid kan eller förstår hur. Därför ville vi utveckla ett användarvänligt verktyg, som hjälper våra kunder att jämföra produkter och göra aktiva val, säger Emma Diedrich från Tingstad, som ligger bakom verktyget.

Klimatpåverkan i ett större perspektiv

Tingstad erbjuder förbrukningsmaterial, arbetskläder och utrustning till företag inom många branscher. För att svara upp mot kundernas efterfrågan på hållbara produkter har man tillsammans med RISE utvecklat Klimatkompassen som ska göra förpackningarnas klimatpåverkan mer begriplig och jämförbar. Omkring 3 000 produkter har märkts med egna klimattal med hjälp av det nya verktyget. Klimatkompassens algoritm baseras på en stor mängd data och klimatberäkningar, och varje produkt får ett eget unikt kompassvärde. Produktens miljöpåverkan indikeras utifrån fyra kategorier: Material, transport, återvinningsbarhet och energislag vid produktion. Genom att vikta ihop de här aspekterna skapas en mer korrekt bild av klimatpåverkan av engångsartiklar i ett större perspektiv. Produktens slutliga värde presenteras i en skala 1–5 där 1 är den lägsta hållbarhetspoängen och 5 den högsta. Klimatkompassen visualiserar varje produkts värde genom en symbol som gör det lätt att jämföra.

Det är viktigt att ett sådant här verktyg baseras på vetenskap

Verktyg som baseras på vetenskap

RISE roll i projektet har handlat om att förnya och verifiera verktyget för att säkerställa att det följer kraven gällande miljöpåverkan och återvinningsbarhet.  

– Våra hållbarhetsexperter med flerårig kompetens inom livscykelanalys, hållbarhet och produktsäkerhet inom förpackningsområdet har bidragit med sina kompetenser och data.  Det är viktigt att ett sådant här verktyg baseras på vetenskap, att man använder välbeprövade databaser och att vi gör det tillsammans, säger Tatjana Karpenja som är projektledare inom hållbara förpackningsmaterial på RISE.

Kunder som går in på Tingstads hemsida för att köpa in engångsartiklar kan nu lätt scrolla igenom olika produktkategorier och tydligt se klimatpoäng för respektive produkt. Den som är intresserad av exempelvis en dressingbägare tillverkad av majsstärkelse ser att den fått en fyra på den femgradiga skalan. Genom att klicka in på bägaren går det lätt att se att produkten får toppbetyg när det gäller materialet, men att återvinningsbarheten drar ned det totala betyget. Elmixen i landet där den producerades kunde också varit bättre. På det här sättet ska verktyget ge en snabb och överskådlig bild av de olika produkternas klimatpåverkan.

Vill flytta fram positionerna

Det har inte varit helt okomplicerat att skapa ett användbart verktyg för en så här stor mängd produkter. Och utvecklingsarbetet har varit en process där man har fått pröva sig fram till den bästa lösningen.

– Det har varit en utmaning att kunna betygsätta enskilda kompasskomponenter för att få ut ett gemensamt värde. Vi har haft tvärdisciplinära diskussioner inom RISE och med Tingstad för att få till en optimal klimatkompass, säger Tatjana Karpenja.

På Tingstad är man övertygade att den här typen av verktyg hör framtiden till, även om alla i branschen ännu inte ställt om sin produktion till mer hållbara lösningar. Med hjälp av kompassen hoppas man kunna öka medvetenheten i alla led; hos sina kunder, hos sig själva men också bakåt i producentledet. 

– Det har varit väldigt utvecklande för oss som företag, att se till att hålla stor mängd data på plats på ett säkert, uppdaterat och vetenskapligt verifierat sätt.  Det är också utmanande i sig att vara transparent, där gäller det att våga, att luta sig mot den större visionen i det här och våga ta steget för att flytta fram positionerna, avslutar Emma Diedrich.

Tatjana Karpenja

Kontaktperson

Tatjana Karpenja

Projektledare Hållbarhet & Digitalisering

+46 10 228 44 83

Läs mer om Tatjana

Kontakta Tatjana
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.