Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nu är tid att tänka nytt

Med Covid-19 var det som om världen stannade upp. Allting tog en paus och konsekvenserna blev snabbt stora. Näringslivet reagerade starkt med permitteringar och varsel. Satsningar på forskning och innovation pausades och i offentlig sektor blottades en bristande försörjningsberedskap. När världen nu förbereder sig på vad som kommer sen kommer förmågan att ställa om och skifta fokus utifrån omvärlden och dess behov att vara nyckeln.

Pia Sandvik
Foto: Felicia Yllenius
Pia Sandvik, VD RISE

– Det är naturligt att möta oväntade situationer med oro. För sjukdomen, för sina nära och kära och en oro för hur det ska bli sen. Samma oro finns i företagen och offentlig sektor, hos våra kunder. Men jag vet att genom kommunikation, tillgänglighet, framförsikt och en osviklig tro på framtiden kan vi på RISE hjälpa våra kunder tillbaka till sin framtidstro, säger Pia Sandvik.

Pia Sandvik pekar ut några viktiga byggstenar för framtiden; att satsningar på forskning och innovation aldrig får bli mindre utan snarare behöver öka och vikten av ett livslångt lärande.

– När hjulen nu börjar snurra igen finns det absolut en risk att företagen backar från sina investeringar i forskning och innovation och då måste RISE, som en representant för staten, visa vägen. Att vi flyttar fokus från att ersätta företagen för bristande intäkter till att säkra att de gör nödvändiga investeringar. Att vi får igång värdekedjorna, eller i förekommande fall ersätter dem. Det finns enorma möjligheter till omställning och utveckling nu, just för att mycket går på halvfart. Vi har fått facit på hur behoven av kompetensutveckling, digitala plattformar och ännu mer klimatsmarta lösningar ser ut. Det är där vi ska vara och bistå näringslivet lika mycket som civilsamhället till att göra rätt val för just dem. Vilka kompetenser de behöver satsa på och att investera i innovation. Bara så kommer vi framåt.

Det är en utmaning vi kommer klara

Omställningsförmåga och snabbhet en förutsättning

Det senaste kvartalet har ställt hårda krav på RISE som organisation. Omvärldsbevakning och teknikspaning har blivit ännu viktigare, perspektiven fått vidgas och tillsammans med kunderna har nya typer av problem som behöver lösas dykt upp. För Pia Sandvik har det strategiska arbetet varit avgörande för att organisationen ska kunna uppvisa den omställningsförmåga och snabbhet som hon menar är en förutsättning för att klara sin uppgift.

– Vår förmåga att förstå behov och kunna släppa gamla föreställningar om hur och vem som gör vad har ökat genom en kontinuerlig omvärldsbevakning och kartläggning av de branscher vi verkar i. Oavsett om det handlar om stora forskningsintensiva företag eller små verksamheter så har vi förståelsen som krävs för att hjälpa dem med sin omställning och hitta nya lösningar på kända problem när vi nu ska möta det nya normala. I pandemins början var behoven väldigt här och nu, så vi bidrog med vår kunskap om skyddsutrustning och tester och hjälpte både Artex, HAVD Group och Electrolux ställa om sin produktion till andningsskydd, vi tog fram lösningar för distansundervisning med Skolahemma.se och vi har visat vilken typ av IT-säkerhet som måste stärkas för att klara den akuta situationen. Men i nästa steg måste arbetet ske på systemnivå.

Och det är bråttom menar Pia Sandvik. Tid finns inte längre på samma vis som innan pandemiutbrottet och för att kunna öka tempot måste RISE bli ännu bättre på att samverka över olika kompetensfält, lyfta omvärldsbevakningen från mikroperspektiv till makroperspektiv och framförallt skapa nya processer för nya behov, och accelerera de processer som är igång. 

– Det är ett ständigt arbete och vi blir ständigt bättre. När samhället nu startar upp igen kommer det med en uppsjö möjligheter och potential, öppet för nya tankar och behov. Med det kommer också enorma förväntningar på innovationssystemet i vilket RISE är en oerhört viktig pusselbit. Jag är dock fullständigt trygg i att det är en utmaning vi kommer klara, avslutar Pia Sandvik.

Pia Sandvik om:

PERSPEKTIV

Det första jag kommer att tänka på är agilitet, att världen aldrig förr haft sånt behov av agila strukturer och processer för att förstå vad det är som behöver göras och hur behoven ser ut. Kommer företagen investera i Sverige eller söker de sig till andra länder? Och om så, vad behöver vi vara för att de ska stanna kvar och göra vad de behöver göra här. Behovet av den statliga digitaliseringssatsning som vi pratade om redan innan pandemin har accentuerats de senaste månaderna. Bortom det teknik- och näringslivsdrivna behöver vi också se mot hållbara samhällen i ett systematiskt perspektiv.

KOMPETENSER

Automatisering och digitalisering föder ständigt nya kompetensbehov. Samhället har växlat ned och det ger tid för att bygga på befintlig kompetens. En annan viktig sak är klimatneutrala tillverkningsprocesser som behöver strukturer och finansieringsmodeller för att klara omställningen. För RISE del handlar det om att hela tiden ligga kompetensmässigt i spets för den utveckling vi ser. Vi måste alltid ha den kompetens som krävs för att kunna svara mot omvärldens behov.

POTENTIAL

Pandemin har skapat möjligheter för oss att snabbare ställa om till en mer hållbar värld. Samtidigt har den bidragit till kunskap om vår sårbarhet.  En del av vår trygghet har visat sig vara falsk när den testats i skarpt läge och i det finns en potential till bättre beredskap och större trygghet i livets alla skeden. Samtidigt är det i kriser lättare att justera och göra om, något som brukar leda till nya idéer och på sikt bolag och hela marknader. För RISE del har vi sett möjligheten att ännu snabbare utveckla vår roll som den här oerhört viktiga pusselbiten i innovationssystemet. På så vis kan vi vara med och bidra till att samhället och företagen ställer om snabbare, till det nya normala, och verkligen bevisa oss.

Publicerad: 2020-08-14
Pia Sandvik

Kontaktperson

Pia Sandvik

CEO

Läs mer om Pia

Kontakta Pia
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.