Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Northvolt sätter fart på kompetensförsörjning

En helt ny form av industri är under etablering i Skellefteå vilket ställer stora krav på utbildningssystem och kompetensförsörjning. För vad gör man när flera tusen personer behöver anställas på kort tid? 
– Det gäller att bryta upp de stuprör som finns mellan olika utbildningsformer, säger Björn Flintberg, digital utbildningsstrateg på RISE. 

Northvolts nya fabrik för litiumjonbatterier i Skellefteå ska enligt planen stå helt klar 2025 men redan under nästa år ska delar av produktionen vara igång. Väl färdig räknas den bli en av Europas största batterifabriker med cirka 3 000 anställda. Det som nu växer fram i Skellefteå har beskrivits som en ”helt ny basindustri” och en etablering likt den är givetvis en dröm för vilken kommun som helst. För det är inte bara en batterifabrik som nu byggs upp, med den kommer också ett helt ekosystem av underleverantörer och därpå alla följdeffekter av arbetskraftsinflyttning. Från kommunhåll har det talats om att antalet nya arbetstillfällen totalt i kommunen kan landa på mellan 7 000 och 18 000. 

Men med etableringen kommer så klart också stora utmaningar. För hur går man till väga för att anställa flera tusen personer till en helt ny form av industri till vilken det saknas utbildning? 

Den frågan ska nu RISE tillsammans med Northvolt, Skellefteå kommun och Luleå tekniska universitet försöka lösa i ett samarbetsprojekt.

– Det handlar mycket om att bryta upp de stuprör som finns mellan olika utbildningsformer idag. Processoperatörerna i fabriken behöver till exempel en utbildning där vissa moment är på vuxenutbildningsnivå och andra enstaka moment kanske är på universitetsnivå, säger Björn Flintberg, digital utbildningsstrateg på RISE, och nämner den utbildning på 26 veckor som startar i december på Luleå tekniska universitet som vänder sig mot utlandsfödda ingenjörer som ett exempel. 

– Det är ett försök att matcha behoven utan att man ska behöva gå en hel ingenjörsutbildning, fortsätter han. 

Vi vill gärna säkerställa att det är många kvinnor som jobbar hos oss

Katarina Borstedt, Northvolt
Katarina Borstedt, Northvolt

Snabbt från start till igångsättning

Det har gått fort från start till igångsättning och samarbetet innehåller byggandet av ett fysiskt kompetenscenter, utvecklandet av VR-plattformar (virtual reality) för att kunna utföra praktiska utbildningsmoment på distans och en matchningsplattform där företag och arbetssökande ska kunna mötas. 

– Vi har jobbat väldigt tätt och intensivt och har ett jättebra samarbete mellan alla fyra olika parter som är extremt friktionsfritt och väldigt transparent, menar Björn Flintberg. 

RISE deltar som samtalspartner i alla delmoment men är framför allt ansvarigt för att skapa utbildningsmoment i VR-miljö. 

– Vi tittar framför allt på hur man med hjälp av digitala strukturer och lösningar kan förbättra lärandet och skapa nya möjligheter. Det handlar om avvägningar kring hur detaljerat man kan göra det och hitta balansen mellan att handha maskinen och förstå den, säger Björn Flintberg.

Rekrytering båda lokalt och internationellt

Northvolts rekrytering av personal är i full gång och den sker inte bara lokalt och regionalt utan även nationellt och till och med internationellt. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med arbetskraft i regionen för att tillgodose näringslivets behov. 

– Det vore inte bra för det lokala samhället om vi bara riktade våra rekryteringsinsatser mot de som bor i regionen idag. Med för stor rörelse på arbetsmarknaden skulle det lokala näringslivet drabbas hårt och det kan också starta en ohälsosam lönespiral som skulle vara negativ för alla, säger Katarina Borstedt, tillväxtchef på Northvolt. 

Hon pekar också på att det nu inte bara handlar om att tillgodose behoven av utbildning och kompetens för Skellefteå och Northvolt utan att det kan vara en start för något större där Sverige skulle kunna bli marknadsledande. 

– Efterfrågan på batterier växer med 30 procent om året och det är bara början. Det här är en fantastisk möjlighet för Sverige att etablera en kompetens i ett land och skapa en attraktionskraft för den här typen av industrietableringar eftersom förutsättningarna är väldigt goda här när det gäller till exempel grön energi, säger Katarina Borstedt. 

Northvolt vill också gärna omdefiniera ordet industri som traditionellt förknippas med smutsiga verkstadsgolv där män är i majoritet. 

– Vi vill gärna säkerställa att det är många kvinnor som jobbar hos oss. Erfarenhet från andra arbetsplatser visar att man presterar bättre i jämställda team. Den gamla bilden av tungt och smutsigt är heller inte applicerbar på vår bransch som snarare är högteknologisk, säger Katarina Borstedt.

Kunskap är ju informationsålderns råvara

Utbildningssystem med flera vägar

Det viktiga för att hitta rätt kompetens idag och i framtiden är enligt henne ett utbildningssystem med flera vägar att välja mellan beroende på hur långt man kommit i yrkeslivet. 

– Där handlar det om kompletteringsutbildningar för dem som kommer från annan industri men också effektiva grundutbildningar för dem som vill kompetensväxla mitt i livet, säger Katarina Borstedt. 

Men även om viljan finns att möta de nya behoven av kompetens som snabbt uppstår är det inte lätt för ett utbildningsväsende där lärosäten och vuxenutbildningar inte är centralstyrda.

– Det finns ingen spak att dra i eller knapp att trycka på. Utan det handlar om dialog, samtal och förankring och då tar det ju tid och olika mycket tid beroende på vilka organisationer som är inblandade, säger Björn Flintberg på RISE. 

Utbildningsbehovet växer

Behovet av utbildning för att byta bransch eller fördjupa sig inom sitt yrke har ökat de senaste åren. En utveckling som nu påskyndas ytterligare av coronapandemin. Björn Flintberg ser också ett större fokus på faktiskt kunnande snarare än antal universitetspoäng. 

– Det blir ännu viktigare att man kan det man kan även om det inte har lärts på universitetet. Det tycker jag är en mental förflyttning, även att andra aktörer än universiteten kan tillhandahålla utbildningar, säger han. 

Och att Sverige lyckas bli mer flexibelt och skapa rätt möjligheter för utbildning och kompetens är viktigt för att vara internationellt konkurrenskraftigt. 

– Kunskap är ju informationsålderns råvara, det är för det framtida Sverige vad järnet och skogen var för industriålderns Sverige. Det handlar om hur väl vi tar hand om den råvaran, bevarar den och håller den aktiv och aktuell, avslutar Björn Flintberg. 

Published: 2020-11-24
Björn Flintberg

Kontaktperson

Björn Flintberg

Projektledare

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.