Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

När allt kan mätas – vad vill vi veta om skolan?

Samhället är uppkopplat. Så även skolan. Och när nästan varje pryl kan mäta sin omgivning kan vi bättre förstå vad som händer i klassrummen. RISE, Microsoft, Stockholms Universitet och fem skolhuvudmän samarbetar nu kring de möjligheter som öppnas – men också för att göra det etiska grundjobbet kring risker.

Internet of things är redan en stor del av våra liv. Men potentialen när allt uppkopplat och kan förstås har bara börjat.

– Vi ser att sensorer redan börjar dyka upp i skolmiljön, säger Jan Hylén, expert på skolans digitalisering hos RISE.

– Från fastighetssidan ser man att skolor utrustas med sensorer för till exempel ljud, ljus, luftkvalitet och liknande. Sedan har du hjälpmedel som datorer och mobiltelefoner som kan mäta allt från position, och antal steg, puls och liknande. Så att det mäts i skolan det ser vi redan. Därför är det viktigt att ta ett grepp om frågorna som finns.

Projektet Iot Hub Skola ska undersöka hur teknikens möjligheter kan lära oss att bättre förstå läroprocesserna i klassrummen. Samarbetet inleds med en omvärldsstudie.

– Det är viktiga frågor vi vill ha svar på. Vad kan vi samla in för information? Vad vill vi samla in? Vad får vi samla in? Teknik, etik och juridik, säger Jan Hylén.

Att mäta hur mycket buller som kommer från en motorväg i närheten av en skola är oproblematiskt. Men att mäta från vilken del av ett klassrum det pratas mest under undervisningen är inte lika självklart.

– Vi vet sedan tidigare att matematikundervisning är det som framkallar mest stress hos elever. Skulle man kunna mäta hur till exempel pulsen hos eleverna förändras när man prövar olika undervisningsmetoder kanske det kan ligga grund för en miljö där man lär sig mer?

Under projektet kommer man ha testmiljöer att tillgå. Detta för att kunna ha tillgång till den bästa tekniken och att de försök man vill genomföra ska vara möjliga att upprepa under likvärdiga förhållanden.

Projektet är för tillfället i uppstartsfasen och kommer pågå i tre år. Ett av målen med Iot Hub Skola är att upprätta en knutpunkt för IoT i skolan, som kan samla och sprida kunskapen från projektet.

RISE är sedan tidigare involverade i projektet Vässa Skolan som pågår i Hudiksvall. Där undersöker man redan ljus, ljud, temperatur och luftkvalitet i två klassrum på Östra Skolan.

– Lärare får mycket intryck och är bra på att reagera. Men de har inte samma möjligheter att systematisera datan. Om man över tid kan samla in värden från klassrummet kan vissa mönster bli synliga – och därmed möjliga att åtgärda. Och talar vi om miljödata som luftkvalitet är det uppenbart att det är svårare för en lärare att bedöma än för en sensor, säger Jan Hylén.

IoT Hub Skola

Projektet IoT hubb skola syftar till att utveckla möjligheter och potential med IoT i skolan och i dess utbildningsmiljöer. Projektets övergripande mål är att bättre nyttja möjligheter med IoT i skolan genom upprättandet av en IoT hubb för skolan. Detta kommer att åstadkommas genom tre parallella processer:

  • Ökad kunskap och förståelse om strategi, standardisering, modeller och juridik
  • Iterativ testning och analys
  • Utveckling och upprättandet av IoT hubb för skolan