Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Minifabrik för tester av nya material

RISE har utvecklat en flyttbar minifabrik, som låter kunder inom pappersindustrin testa om nya, starkare pappersmaterial är möjliga att producera i en redan etablerad pappersmaskin.

Fördelarna med en starkare kartong är flera. Kan varje förpackning göras några gram lättare innebär det att storproducenter kan spara tusentals ton råvara. Lättare förpackningar innebär också transporter med mindre utsläpp.

På labb och i småskaliga försök har man visat att mikrofibrillär cellulosa (MFC) kan tillverkas av vanlig träfiber. MFC, en form av vad som ofta kallas nanocellulosa, är ett material lika starkt som stål. Men hur fungerar det att använda MFC i pappersmaskiner som redan finns etablerade?

Dagens pappersmaskiner är stora, dyra och är i drift dynget runt. Förändringar sker inte i en handvändning utan måste ske under kontrollerade förhållanden och utan risker för överraskningar.

I samverkan med en kund har RISE tagit fram en flyttbar minifabrik i form av två containrar. Minifabriken producerar MFC och genom att ansluta den till en producerande pappersmaskin går det att fastställa om pappersmaskinen kan producera pappersprodukter med inblandad MFC. Metoden gör det alltså möjligt att bedöma vad resultatet blir om MFC tillsätts i den löpande produktionen.

Minifabriken fungerar därför som ett verktyg som visar vad som sker när MFC används i stor skala och som kan användas för riskeliminering i den sista fasen innan investering.

- Med hjälp av minifabriken får kunderna svar på om olika former av styrkeadditiv baserade på cellulosa kan förbättra produkter och processer. En styrkehöjning kan användas till att förbättra produkten eller minska på kostnaderna med hjälp av, framför allt, mindre konsumtion av pappersmassa, säger Tomas Anderson vid RISE.

Hur lång tid behöver minifabriken användas för att komma fram till svaren?

- Det kan räcka med en produktionskörning av styrkeadditivtillverkning, cirka 6 ton, som sedan doseras ut i pappersproduktionen i låga procentuella doser. Det normala är att fabriken hyrs 2-3 månader för att genomföra två tillverkningskörningar à cirka 6 ton styrkeadditiv. Då går det att i en andra provserie få bekräftat de första resultaten och göra finjusteringar. RISE personal hanterar minifabriken och är vid behov också med vi brukets försökskörningar.

Profile image

Tomas Anderson

Försäljningschef Massa, Papper & Förpackningar

+46 10 228 45 75
tomas.anderson@ri.se

Läs mer om Tomas

Publicerad: 2018-10-02