Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Materialforskning för starkare golv

Norska golvproducenten Alloc kunde både förbättra sin produkt och öka sin produktion med 15 procent efter ett forskningsprojekt tillsammans med RISE.

Det var 2013 som det fyraåriga forskningsprojektet ElefantGolv startade. Som alla producerande företag var Alloc på jakt efter kostnadsreduceringar eller kvalitetsförbättringar. Helst båda.

– Vi behövde möta konkurrensen från billigare producenter. Målet med projektet var att få fram världens bästa laminatgolv med ett bra utseende, berättar Leif-Kåre Hindersland, utvecklingschef vid Alloc.

Ytskiktet måste vara starkt och reptåligt

Ett laminatgolv är uppbyggt av flera olika materialskikt som sitter ihop ovanpå varandra. I kärnan sitter ett tjockare kraftpapper som ger stabilitet. Ovanpå detta sitter ett dekorationslager. Det yttersta skiktet, som består av träfibrer och keramiska partiklar, måste vara starkt för att inte repas och ta skada. Detta ytskikt är i sin tur uppbyggt av ett antal olika materiallager.

– Från början visste vi inte riktigt hur de olika materialen samverkade. Därför började vi med att karaktärisera materialen och beskriva olika egenskaper som de hade, berättar Gary Chinga Carrasco på RISE.

– En stor del av projektet var grundläggande forskning på laminaten, att se hur partiklarna ligger med hjälp av mikroskåp, berättar Leif-Kåre Hindersland.

En nyckelfråga var att hitta sätt för att få en bättre slitstyrka och projektet har bidragit till att räta ut flera frågetecken. Alloc fick både bekräftelser på att arbetssätt var riktiga, men upptäckte också att några tidigare antaganden inte gällde och fick tillbakavisas.

Resulterade i lägre produktionskostnader

Mer konkret har antalet lager i laminaten genom projektet ökat från mellan 16-20 lager, till 26 lager som pressas och produceras samtidigt. Detta har inneburit att golvet är mer tåligt mot repor och att produktionen har kunnat öka med 15-20 procent. Dessutom har produktionskostnaderna sänkts. I projektet togs också en doktorsavhandling fram, som fungerar ungefär som en lärobok inom laminatområdet.

Nytt projekt ska studera restprodukter

I februari 2018 startade Alloc och RISE upp ett fördjupat projekt med inriktning på golv och väggprodukter. I projektet vill man optimera produktionsprocesser i hela produkten, inte bara i ytskiktet. Dessutom vill man undersöka hur restmaterialet som uppstår vid produktionen kan utnyttjas bättre, för att kunna ta ett steg mot en cirkulär ekonomi.

Elefantgolv

I det fyraåriga projektet Elefantgolv har ett nytt laminatgolv med specifika ytegenskaper utvecklats och produktionsprocesser optimerats. Projektdeltagare var Alloc AS, RISE PFI och Norges Teknisk-Naturvetenskapliga Universitet (NTNU). Projektet finansierades delvis via Norges Forskningsråd.

Profile image

Gary Chinga Carrasco

Senior Forsker

gary.chinga.carrasco@rise-pfi.no

Läs mer om Gary Chinga