Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Carl Heath

Livslångt lärande för framtidens arbetsliv

Arbetslivet förändras och i framtiden kommer vi att behöva vidareutbilda oss och byta yrke allt oftare under karriären. Nya perspektiv på utbildning och livslångt lärande håller på att växa fram.  

Människor har i alla tider behövt vidareutbilda sig och lära sig nya saker, men i takt med ökad globalisering och digitalisering blir detta allt viktigare. Vi kommer troligtvis att gå flera utbildningar och skola om oss till nya yrken under livet, för att kunna matcha vår kompetens med teknik- och samhällsutvecklingen.  

– Vi har lämnat industrisamhället och befinner oss nu i ett kunskapssamhälle. Information och kunskap förändras hela tiden och vi måste hänga med, vilket innebär att jag som privatperson behöver lära mig nya saker både oftare och snabbare än tidigare, säger Carl Heath, som är ansvarig för digitalisering och lärande på RISE.

Istället för att nöja oss med en lång utbildning när vi är unga kommer lärandet i framtiden att vara kontinuerligt och ske löpande hela livet. När digitaliseringen gör att vissa jobb försvinner och nya uppstår räcker helt enkelt inte en utbildning, vi måste lära nytt hela tiden för att anpassa oss till de nya arbetsuppgifter som ständigt kommer. En av samhällets stora utmaningar just nu är hur detta livslånga lärande ska gå till och vem som har ansvar.

– Det är en svår fråga men jag tror att ansvaret måste delas mellan dig som privatperson, arbetsgivarna och samhället. Redan i dag har vi själva ett personligt ansvar, vi går till exempel en ny kurs eller tänker i nya karriärbanor om vi blir arbetslösa. Det här kommer att bli ännu viktigare i framtiden, menar Carl Heath.

Stöd för utbildning

I dag är det möjligt för arbetssökande att få stöd från bland annat arbetslöshetsförsäkring och i vissa fall Trygghetsrådet. Där kan du få hjälp med allt från CV-granskning till ekonomiskt stöd för att starta företag. Denna typ av stöd behöver öka och flera nya idéer håller just nu på att växa fram inom området.  

– En idé är att införa så kallade kompetenscheckar eller en kompetensförsäkring som skulle kunna fungera ungefär som arbetslöshetsförsäkringen. Det ska vara en försäkring som vid arbetslöshet kan hjälpa dig med ekonomiskt stöd för vidareutbildning, förklarar Carl Heath.

Carl Heath tror också att universitet och högskolor måste tänka om och ändra sitt upplägg och utbud i framtiden, för att kunna bidra till ett livslångt lärande.

– Utbildningarna på universitetet är ofta anpassade efter outbildade, unga personer. Men det måste bli lättare att komma tillbaka till universitetet även för äldre som redan har en utbildning.

Ökad möjlighet att läsa på distans

Det kan handla om att göra det enklare att få studiestöd som vuxen eller öka möjligheterna att läsa på distans och läsa enstaka kurser. I dag är många av universitetens kurser låsta till långa utbildningsprogram. Det här är dock systemförändringar som kommer ta tid. I det korta perspektivet behövs andra åtgärder och där kan RISE spela en viktig roll. RISE arbetar sedan länge med utbildning och kommer nu även att starta Professional Education, som är ett stort gemensamt utbildningserbjudande.

– Vi erbjuder utbildningar och kurser för kunder inom alla våra olika områden. Vi utgår från vår forskning vilket gör att kurserna är aktuella och forskningsnära. Vi har kurser inom allt från programmering i skolan till artificiell intelligens eller kurser i jordbruk och livsmedelshantering, berättar Carl Heath. Han fortsätter:

– I framtiden kommer arbetsmarknaden också kräva att vi tänker nytt vad gäller anställningar. Det kommer att bli vanligare med olika former av arbete, förklarar Carl Heath och berättar att RISE nästa kurs är anpassad till just detta, nämligen en utbildning som hjälper deltagarna att starta eget företag.

– RISE kommer inte att vara svaret på hela samhällets utmaning med ett livslångt lärande men vi är en del av framtidens lösning, säger Carl Heath.

Published: 2018-11-26