Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Lika rent men bättre för miljön

Nya rengöringsprodukter måste vara miljövänliga samtidigt som de inte förlorar egenskapen att  göra rent. Kombinationen är ibland en utmaning men inom testbädden Cleaning Innovation arbetar forskarna ur flera perspektiv. Kort och gott, här kan man allt om rengöring!

Rengöring är viktigt inom flera branscher, läkemedelsindustrin, sjukvården och livsmedelsindustrin är bara några exempel. Men all rengöring påverkar miljön och många företag strävar därför efter att hitta processer och rengöringsmedel som är så miljövänliga som möjligt. Samtidigt måste de nya alternativen fortfarande vara lika bra på att göra rent. 

– Det är här som testbädden Cleaning Innovation kommer in! Vi arbetar med rengöring ur alla tänkbara perspektiv med både miljö och effektivitet i fokus, säger Mikael Kjellin, som är områdeschef inom rengöring på RISE samt en av projektledarna för Cleaning Innovation. Han berättar om en rad vitt skilda uppdrag inom testbädden.  

– Det kan handla om allt från att behandla ytor i livsmedelsbutiker för att undvika att smuts ska fastna, till att utvärdera hur personalen i en fabrik rör sig och därmed lista ut var i produktionen smutsen ansamlas. Eller till exempel titta på hur man svetsar ihop ett rör för att det ska vara enkelt att rengöra, eller hur rengöringsprocessen vid läkemedelstillverkning bör se ut.

Nytt diskmedel utan fosfat

Ett annat viktigt uppdrag som Cleaning Innovation arbetar med är att ta fram ett nytt maskindiskmedel som är fritt från fosfat. Fosfat innehåller fosfor, som förvisso är ett viktigt växtnäringsämne, men som i förhöjd halt i naturen leder till övergödning och algblomning som följd.

– Fosfater är sedan länge förbjudna i tvättmedel och numer är de även förbjudna i maskindiskmedel. Tillsammans med diskmedelsföretag har vi därför tittat på alternativ som kan ersätta fosfaterna, berättar Mikael Kjellin.

Fosfat är en så kallad komplexbildare som binder joner och som gör det lättare att lösa upp smutsen, förhindra att tvätten eller disken återsmutsas samt förhindra kalkbeläggning. Utan fosfat binder jonerna istället till de tensider som ska lösa upp smutsen och tensiderna förlorar då sin verkan. Ett fosfatfritt diskmedel sliter dessutom mer på glasen, som helt enkelt inte klarar av lika många diskningar innan de får skador.

– Vi har utvärderat vilka andra komplexbildare som går att använda. Citronsyra är ett exempel, men utmaningen med citronsyra är att få diskresultatet att bli lika bra som med fosfat, säger Mikael Kjellin.    

Unikt centrum för rengöring

Testbädden Cleaning Innovation startade 2014, med stöd från Vinnova. Birgitta Bergström, som arbetar med mikrobiologi och hygien på RISE, är också en av projektledarna och hon berättar:  

– Fördelen med Cleaning Innovation är att vi har samlat experter inom många olika branscher, allt från mikrobiologi, livsmedelsteknologi, processteknik till miljövetenskap och hygienteknik. Det är unikt att ha den här samlade kompetensen, det finns inget liknande center idag som arbetar så brett med allt från produkter, material och utrustning till tjänster och oberoende utvärderingar inom rengöringsområdet, säger Birgitta Bergström.

Profile image

Mikael Kjellin

Teknologie doktor

+46 10 516 60 56
mikael.kjellin@ri.se

Läs mer om Mikael