Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Krisen möjliggjorde omställning

Behovet av skyddsutrustning är stort i hela världen. Samtidigt är det tuffa tider i tillverkningsindustrin med sjunkande orderingångar. Artex och Havd Group är två av flera tillverkningsföretag som sett att de har kapacitet att tillfälligt ställa om sin produktion för att hjälpa till i krisen. För att möjliggöra omställningen har de stöd från RISE.

När krisen medförde att produktionen gick ner såg Artex och Havd Group möjlighet att ställa om. Artex är ett tillverkningsföretag som vanligtvis producerar tågsäten och textilier till möbler och Havd Group tillverkar specialkomponenter till fordons- och industribranschen. Nu har de ställt om för att tillfälligt producera skyddskläder.

– Vi på Artex har sömnadskompetens och i det läge som nu är måste vi, i samhället, hjälpas åt, säger Cecilia Toomväli på Artex AB.

– Samarbetet innebär att ta fram ett återanvändbart andningsskydd. RISE blev tillfrågade för vår materialkunskap kring nonwoven-material och för testning och säkerhet, berättar Mårten Alkhagen, senior forskare och projektledare inom utveckling av fibrer, meltblown, kardade nonwoven och textil på RISE.

RISE har också hjälpt till att söka finansieringsstöd från Vinnova vilket inneburit ett viktigt steg för att möjliggöra projektet.

Filterdelen är utmaningen

RISE är involverade i själva produktdesignen och konstruktionen samt testningen av andningsskydden. Det återanvändbara andningsskyddet består av två delar. Ett tvättbart hölje och ett engångsfilter. Filtret kasseras efter varje användning då tvätt förstör filteregenskaper.

– Den yttre designen ställer krav på passform och tvättbarhet men filterdelen är om möjligt ännu mer utmanande. Filtret måste hålla partiklar ute men göra det möjligt att andas normalt, säger Mårten Alkhagen.


Vi upplever samarbetet som mycket konstruktivt

Initierat av Volvo Group

Projektet är initierat att Volvo Group och de återanvändningsbara andningsskydden ska användas av produktionspersonal i fabriker i Europa. Genom att möjliggöra en snabb uppstart av produktionen kan man minska de samhällsekonomiska konsekvenserna av coronakrisen. Volvo Group är en av Sveriges största arbetsgivare och sysselsätter en stort mängd underleverantörer.

– Artex och Havd Group är sedan länge leverantörer till Volvo Group. RISE samarbetar med alla tre parter i flera olika projekt och därför gick uppstartfasen av projektet väldigt smidigt, säger Mårten Alkhagen.

– Vi upplever samarbetet som mycket konstruktivt. Med det menar vi att det funnits en öppenhet hos alla parter att tillerkänna varandras kompetens, försöka hitta snabbaste tillgången till kompetens i våra respektive organisationer, inte överlasta med folk utan snarare hålla gruppen som skall "görat" så liten som möjligt. Ett rätt svenskt, resultatinriktat och prestigelöst samarbete, säger Cecilia Toomväli.

Öppet projekt

Projektet är ett så kallat öppet projekt och innebär att andra aktörer är välkomna att ta en roll som producent eller att använda sig av andningsskydden.

– Projektet är tydligt och konkret och ett bra exempel på hur snabbt och effektivt vi kan mobilisera krafter att ställa om verksamhet när det verkligen gäller, avslutar Mårten Alkhagen.


Mårten Alkhagen

Kontaktperson

Mårten Alkhagen

Senior forskare

Läs mer om Mårten

Kontakta Mårten
Image CAPTCHA
Skriv in de bokstäver du ser i bilden ovan

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.