Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Korrosionsprovning för alternativt räckesskydd

I Sveriges statliga vägnät ingår 16 018 broar. Underhållskostnader för rostangrepp på broräckesmaterial uppgår till miljonbelopp varje år. Finns alternativ? RISE har genomfört en studie med räckesskydd i polyuretan med en filterduk av polyester.

Underhåll och renovering av broräckesståndare och broräcken med rostangrepp uppgår till miljonbelopp varje år. Den vanligaste renoveringsmetoden är tidskrävande, kostsam och medför även begränsningar för trafikanter i form av eventuella avstängningar.

– Vi har höga utformningskrav när det gäller material och konstruktionsmetoder. Vår ambition är att kostnadseffektivisera underhåll och minska trafikstörningar. Den oberoende studie som RISE har gjort är värdefull för beslut om alternativa underhållsåtgärder på broräcken, säger Adriano Maglica, förvaltningsledare Stora broar på Trafikverket.

På uppdrag av Trafikverket har RISE genomfört en oberoende studie för att jämföra befintligt broräckesmaterial med mindre underhållskrävande alternativ. På två broar intill Ölandsbron har man testat ett nytt sätt att förebygga rostangrepp på räckesstolpar.

Ett polymermaterial har monterats runt räckesståndaren. Det är ett elastiskt material som spänns fast med speciella verktyg tätt mot räckesståndaren. Invändigt på den ”elastiska strumpan” finns en yta liknande en fleecetröja med invändigt fett som fungerar som rostskydd. I fettet finns en tillsats som förhindrar korrosionen.

– Studien visade att räckesståndarna fortfarande är korrosionsfria. Vi ser en rad nya användningsområden för den här tekniken där korrosion är en utmaning för säkerheten. Exempelvis för rörledningar eller för konstruktioner i djurstallar, säger Bror Sederholm på RISE.

Publicerad: 2018-11-27