Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Konsten att leverera rätt känsla av en instrumentbräda

Hur produkter upplevs med fingertopparna spelar stor roll när vi står inför ett köpbeslut. När man designar och utvecklar nya produkter är det därför värdefullt att veta vilka egenskaper man kan ändra på och hur de ska ändras för att kunna styra den taktila upplevelsen. Detta koncept som RISE utvecklat och jobbar med kallas för Perception Delivery.

Att kontrollera känselupplevelsen är viktigt även för bilindustrin, där både känslan med fingertopparna och det visuella intrycket påverkar upplevd kvalitet. Inom ett forskningsprojekt har RISE studerat hur olika mönster och typer av plast upplevs med känselsinnet och vilken av egenskaperna som är viktigast att kontrollera för att styra känselupplevelsen på till exempel en instrumentbräda eller på dörrar i ett fordon.

– Vi har jobbat med så kallade likarplattor som man använder sig av i designprocessen när man ska bestämma vilken mönstring och vilka färger man ska ha i en ny bilmodell, berättar Lisa Skedung, projektledare på RISE.

Testade med Volvos präglingar

Volvo Cars var en del i projektet, och man använde ett antal av Volvos befintliga präglingar i undersökningen.

– Vid utvecklingen av interiöra ytmaterial blandas många olika plaster och tillverkningsprocesser. Det är då viktigt att man tar hänsyn till både visuella och det taktila. I denna studie kan vi se att ögat påverkar bedömningen av vad vi kallar ’touch’, säger Mats Olofsson, TS Surface Material, Volvo Cars.

Mönstringen är viktigast

Projektgruppen tillämpade även så kallade psykofysiska metoder för att ta reda på de underliggande egenskaperna hos ytor och material som påverkar känselupplevelsen. I detta fall fick försökspersoner bedöma upplevda likheter mellan alla likarplattor och med statistiska metoder såg man att den viktigaste egenskapen hos denna typ av material är mönstringen. Dessutom blir typ av plast viktigare ju mindre grov mönstringen är. Detta skulle kunna betyda att det är viktigare att välja plast av högre kvalitet på de ytor i bilen som är mindre mönstrade.

– Försökspersonerna bedömde också upplevd kvalitet, först genom att bara känna och sedan genom att samtidigt titta och känna. Hälften av personerna tyckte att mönstrade ytor var hög kvalitet med andra hälften upplevde släta ytor som hög kvalitet. Detta ser vi ofta när vi frågar efter mer subjektiva egenskaper, säger Lisa Skedung.

Behov av metod

Studien har gett Volvo Cars matnyttiga tips inför framtidens tillverkning.

– Den upplevda kvaliteten är en förutsättning för att en biltillverkare ska bedömas som premium. Känselupplevelsen är en viktig beståndsdel som vi kommer att fokusera på betydligt mer i framtiden. Vid framtagning av nya präglingar finns behov av en systematisk metod som kan gradera känslan med god korrelation till kundernas förväntningar, säger Mats Olofsson.

Projektet är avslutat och resultaten har presenterats på konferenser och liknande.

– Studier som denna är relevanta för alla företag som designar och utvecklar produkter som på något sätt kommer i kontakt med huden, avslutar Lisa Skedung.

Publicerad: 2018-12-20