Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Klimatdatabasen ska visa kompletta miljöprestanda

Att bara fokusera på klimat när man beräknar menyer till skolor och sjukhus eller recept till konsumenter kan ge helt motsatt effekt för till exempel biologisk mångfald och användning av kemiska bekämpningsmedel. Nu vill RISE bredda Klimatdatabasen för att kunna ge en komplett beskrivning på livsmedlens miljöprestanda.

Med Klimatdatabasen är det enkelt att göra medvetna klimatsmarta val. Den baseras på livscykelanalyser av mer än 750 livsmedel där varje produkt har ett klimattal som visar dess klimatpåverkan från produktionen. Drygt hundra kommuner och flertalet företag använder klimatdatabasen för att mäta och lägga strategier för menyer för till exempel skolor och äldreboende.  

Behov av breddning

Klimatdatabasen är upprättad och utvecklas och uppdateras kontinuerligt av RISE. Nu finns ett behov av att bredda databasen med tal för exempelvis biologisk mångfald och kemikalieanvändning.

– Hur vi tar hand om vårt klimat är helt avgörande för mänsklighetens överlevnad men att bara mäta klimatavtryck ger en skev bild av att konsumera hållbart. Bra värden för klimatavtryck kan innebära sämre värden för till exempel biologisk mångfald och kemikalieanvändning. De kan stå helt i konflikt med varandra, säger Ulf Sonesson, programansvarig Hållbara system i livsmedelskedjan på RISE.

Kunskapen är låg

Kunskapen kring hur kemiska bekämpningsmedel används vid stora odlingar och plantage är låg. Giftigt och cancerframkallande bekämpningsmedel används för att till exempel insekter inte ska angripa plantor men medför att de som arbetar på plantagen blir sjuka. Dessutom kan de kemiska medlen medföra att arter dör ut och det rubbar ekosystemet. Kunskap om att den biologiska mångfalden hotas på grund av bland annat bekämpningsmedel som skapar insektsdöd och att arters naturliga habitat försvinner på grund av till exempel skövling av regnskog till förmån för köttproduktion är också låg. Det beror på att informationen inte finns sammanställd och tillgänglig.

– Den första klimatvågen kom för ungefär tio år sedan. Vilket har gjort att klimatfrågan har fått ett försprång gentemot andra miljöfrågor. Dessutom är det svårare att finna mätetal för användning av bekämpningsmedel och påverkan på biologisk mångfald men det genomförs mycket forskning både i Sverige av oss på RISE och globalt, säger Ulf Sonesson.

Många kan agera felaktigt

Det finns en insikt i branschen om att fokuset på klimatet är ensidigt och kan leda till att många agerar i fel riktning. Och det finns ett stort intresse från näringslivet och stora multinationella aktörer om en operativ indikator som visar hur våra vanligaste livsmedel påverkar den biologiska mångfalden och hur kemiska bekämpningsmedel används.

– Intresset för en mer komplett beskrivning på miljöprestanda är stort och vi hoppas på att kunna initiera ett forskningsprojekt kring att bredda Klimatdatabasen med uppgifter kring biologisk mångfald och kemiska bekämpningsmedel under 2019, avslutar Ulf Sonesson.

Profile image

Ulf Sonesson

Forsknings och affärsutvecklare

ulf.sonesson@ri.se

Läs mer om Ulf