Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

”Jag känner en stark mening med det jag gör”

Tanja Tränkle är projektledare inom vindkraftverk i krävande miljöer och arbetar med olika forskningsprojekt som skapar förutsättningar för att vindkraften ska kunna skalas upp och ersätta utsläppstunga energislag.
– Jag känner en stark mening med det jag gör. Jag bidrar till att lösa klimatfrågan, säger Tanja Tränkle.

Som projektledare på avdelningen Maritime Research på RISE initierar och projektleder Tanja Tränkle forskningsprojekt inom vindkraft. Hon arbetar nära marknaden, följer utvecklingen och fångar upp frågeställningar och behov som uppstår. Som projektledare har hon den koordinerande rollen för forskningsprojekten men Tanja Tränkle framhåller att det är viktigt att hela teamet brinner för området och ämnet.

– När jag sätter samman ett team av forskare från olika discipliner så tittar jag inte bara på kompetensen utan också på engagemanget och om man har intresse för frågan. Ibland hittar jag individer via kontakter eller nätverk som, liksom jag, brinner för ämnet och ibland får jag presentera området och försöka väcka ett intresse hos personen. Det är oerhört viktigt att hitta rätt individer för att projektet ska bli lyckosamt, säger Tanja Tränkle.

Ville se frågeställningarna från nytt perspektiv

Tanja Tränkle utbildade sig inom ekonomi med inriktning International Business i sitt hemland Tyskland. 2008 började hon arbeta för en vindkraftsprojektör och var delaktig i etablering av havsbaserade vindkraftparker i Europa. I januari 2015 började hon på RISE.

– Jag ville se på frågeställningarna från ett annat perspektiv. Näringslivet är en sak och forskningssektorn en annan, säger Tanja Tränkle.

Projektledare för projekt ovanför trädgränsen

Just nu arbetar Tanja Tränkle mycket med projektet Testbädd kallt klimat för omställning till 100 procent förnybart. Syftet är att etablera en testbädd för huvudsakligen vindkraftverk i kallt klimat. Den valda platsen för testbädden är Uljabuouda vindkraftspark i Arjeplogs kommun i Norrbotten som ägs av Skellefteå kraft. Här finns det historiskt dokumenterade utmaningar från kalla temperaturer och nedisning. Uljabuouda är en av de första vindkraftsparkerna som byggdes ovanför trädgränsen och ligger på ett kalfjäll 760 meter över havet med vindar på runt åtta sekundmeter i snitt.

– Nu har vi valt platsen för projektet och inväntar besked på vår ansökan om uppdaterat tillstånd från regeringen. Jag är hoppfull och tror att den kommer gå igenom och under tiden vi väntar projekterar vi resterande infrastruktur, säkerställer businesscaset och finansieringen och bearbetar framtida kunder, berättar Tanja Tränkle.

De framtida kunderna är vindturbintillverkare som med nya tekniker vill eliminera nedisning av rotorbladen på vindkraftverken och på så vis undvika produktionsförluster. Tillverkare av sensorer och givare är en annan intressant kundgrupp, som redan idag kan komma och testa på Uljabuouda. Vidare försöker forskning och utveckling att få fram hållbara ytmaterial där iskristaller inte fäster. Ett annat intressant område är att säkerställa att undersöknings- och underhållsåtgärder via drönare fungerar även i det kalla klimatet.


Tanja Tränkle
Foto: Jonas Eklöf

Projekt för cirkulära materialströmmar

Vindkraftsindustrin har en utmaning i att ta hand om vindkraftverkens rotorblad när de tas ner. Rotorblad består av en mycket stor del glasfiberkomposit. Ett par av de projekt som Tanja Tränkle är involverad i rör hur man kan nå en mer cirkulär materialström gällande rotorbladen.

– Idag deponeras rotorbladen eller så eldas de upp. Det vore optimalt att separera och återanvända både glasfiber och plast från rotorbladen. I de här projekten kartlägger jag materialströmmar och volymer och bidrar med branschkunskap och kontakter i branschen, medan mina kollegor utvecklar kemiska processer för återvinningen, berättar Tanja Tränkle.

Storskalig vindkraft för snabb omställning

Hela energisystemet håller på att förändras, och vindkraft är ett av de viktigaste energislagen för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen. Elektrifieringen av till exempel industri och transport i kombination med omställningen till förnybar energi ställer krav på mer storskalig vindkraft.

– Vi måste fasa ut utsläppstunga energi och produktionsslag. Med förnybar energi från sol- och vindkraft kan vi det. Att arbeta med forskning för att göra vindkraften än mer hållbar och konkurrenskraftig ger mig stor mening. Storskalig vindkraft för både land och hav behövs för en snabb omställning och jag är med och bidrar till att lösa klimatfrågan, säger Tanja Tränkle.


Vi kommer se lösningar som vi inte riktigt ens kan föreställa oss idag

Vindkraft – en ny baskraft

Vindkraftsindustrin är ännu väldigt ung och innovationstakten är hög.

– Jag tror att vindkraft inom tio år kommer ha status av en baskraft. Vi kommer bli ännu bättre på att utnyttja de goda vindresurserna i Sverige och använda energin nationellt men även ha möjlighet att sälja energi till andra marknader i Europa. Sverige har en potential att hjälpa andra länder att ställa om och reducera utsläppen markant nu när det brådskar, berättar Tanja Tränkle.

Smartare vindkraft

Nya teknologier och innovationer kommer göra vindkraftverken och hela vindkraftsparker smartare och mer effektiva.

– Jag tror att vi kommer använda smarta algoritmer och deep learning i alla led, och på så vis skapa smarta och fortsatt konkurrenskraftiga vindkraftsparker som bidrar med mer nytta i våra elnät än bara producerade kilowatttimmar. Branschen är ännu väldigt ung och vi kommer se lösningar som vi inte riktigt ens kan föreställa oss idag. Så har det varit sedan jag började arbeta i industrin och det tror jag kommer fortsätta på olika sätt, säger Tanja Tränkle.

Vindkraften är viktig för norra Sverige

Vindkraftsparkerna är stora etableringar och skapar många arbetstillfällen både under byggnation och drifttiden. Vindkraften kan verkligen bli en framgångssaga för norra Sverige då vi utnyttjar de goda vindresurserna i stor skala.  På land och ute till havs skapar vindkraften bra förutsättningar för att vi ska nå klimatmålen, avslutar Tanja Tränkle.


Tanja Tränkle

Kontaktperson

Tanja Tränkle

Projektledare

Läs mer om Tanja

Kontakta Tanja

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.