Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Kontorsbyggnad

Innovationskraft trivs inte i stuprör

Pandemin har krävt stora förändringar av svenska kommuner – förändringar som har genomförts snabbt och med stor kreativitet. Frågan är hur man kan göra den innovationsförmågan permanent?

Den 11 mars förklarade WHO att utbrottet av det nya Corona-viruset var att betrakta som en pandemi. Bara några veckor senare hade svenska kommuner gjort gymnasiets undervisning digital, startat alternativ tillverkning av skyddsutrustning och skapat möjligheter för personal att jobba hemifrån. Med mera. Med mera. Ibland hade lösningarna gjorts internt, ibland hade de gjorts i samarbete med andra.

– Vi har sett förr, till exempel vid tsunamin 2004, att när det är kris, då ställer organisationen verkligen upp, säger Gunnar Björkman, innovationsdirektör på Stockholms stad.

– Då tänker man inte i vanliga strukturer och stuprör, då släpps innovationskraften och idéerna och initiativförmågan loss, och medarbetarna tar kontakter och skapar lösningar. Vi får en helt annan kultur, en kultur som bygger på mod och tillit från ledarskapet, och om jag finge önska skulle vi ha den kulturen jämt.

Pandemin inte vår enda utmaning

För pandemin är långt ifrån den enda stora utmaningen som städer står inför. Bostadsbrist, trafikproblem, klimatfrågan – listan kan göras lång på saker som kräver förändringar för att lösas.

– Och de problemen försvinner inte då vi ställs inför en pandemi, säger Charlie Gullström, senior forskare på RISE och projektledare för NATSAM, Nationell samverkan mellan innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer.

– Men det som har blivit tydligt nu är att det faktiskt finns en kraftfull förmåga till omställning, och snabb omställning dessutom, i organisationerna. Och frågan som många städer ställer sig nu är att ”om vi kan hitta så här bra och snabba lösningar i kristid, varför kan vi då inte göra det till vardags?”.


Vi måste lära ut det som vi har lärt oss, och vi måste lära av det andra har lärt sig

Stärkt innovations- och omställningskapacitet

Det är just att stärka svenska kommuners innovations- och omställningskapacitet som är fokus för Vinnovas satsning på innovationsplattformar för hållbara och attraktiva städer som pågår till 2023. Sex städer deltar och RISE leder den nationella samordningen av de sex innovationsplattformarna samt följeforskning. 

– För att öka omställningstakten och stärka städernas innovationsekosystem måste vi undanröja komplexa systemhinder och ta fram nya lösningar i nära dialog med aktörer på lokal, regional och nationell nivå, säger Charlie Gullström.

Hur ska handlingskraften överföras?

Den fråga som många inom offentlig sektor nu ställer sig är hur den handlingskraft som frigjorts under pandemin kan överföras till de mer långsiktiga utmaningarna.

– Rätt använt kan de erfarenheter som kommer av pandemin ge ett enormt lärande till hela den offentliga sektorn, och det kan absolut komma att påverka policyutveckling och regelverk, säger Charlie Gullström.

– Det som krävs nu är analys och evidensbaserat lärande och att gå till verkstad för att adressera de systemhinder som finns bortom kommunal rådighet. Omställningen till hållbara attraktiva städer under de kommande åren kommer att bli avgörande för hur vi tar vara på de här kunskaperna.

Dokumentation i ett kollektivt minne

Stockholms stad är en av de städer som ingår i NATSAM och Gunnar Björkman är även han inne på hur viktigt det är att just nu dokumentera vad som sker så att det går att spara i ett slags kollektivt minne.

– Vi försöker att skriva en innovationsdagbok där vi pratar med människor i organisationen och ber dem att berätta vad de gör annorlunda, vad vi ska ta med oss, och vad vi absolut inte ska ta med oss. Men i slutändan är det en kultur- och ledarskapsfråga, annars är risken stor att vi snabbt faller tillbaka i vanliga spår när den akuta krisen är över.

Men Gunnar Björkman är noga med att påpeka att förändringen inte är något som staden kan göra själv, utan den måste ske i samarbete med andra, som till exempel regionen, företag och de andra städerna i NATSAMs nätverk.

– Vi måste lära ut det som vi har lärt oss, och vi måste lära av det andra har lärt sig, allt annat är slöseri med tid och kompetens.


Charlie Gullström

Kontaktperson

Charlie Gullström

Forskare

Läs mer om Charlie

Kontakta Charlie

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.