Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Innovationer för ökad säkerhet inom hälso- och sjukvården

Projektet Smittfri vård (Clean Care) handlar om det akuta behovet av att minska vårdrelaterade infektioner och risken för spridning av antibiotikaresistenta bakterier inom sjukvården.

Projektet ska tackla utmaningen genom innovativa lösningar för hygienisk design. Det rör sig om dekontamineringsmetoder som är effektiva mot antibiotikaresistenta bakterier, bättre luftkvalitet och renlighetskontroll samt bättre övervakningssystem för vårdrelaterade infektioner som underlättar uppföljning av vårdkvalitet och patientutfall.

Akut behov av en ny lösning

Smittfri vård samordnas av RISE, Research Institute of Sweden, ett oberoende forskningsinstitut inom innovationsområdet.

– Intresset för projektet har varit stort både från industrin och sjukvården, och nu ser vi fram emot att kunna utvärdera våra innovativa lösningar för att minska de vårdrelaterade infektionerna inom sjukvården. Det ska också bli intressant att följa affärsutvecklingen inom olika industrisektorer, säger projektledaren Josefin Seth Caous på RISE.

Projektparterna inom projekt, bland annat LifeClean, LED Tailor, BioThema och Swedish Medical Nanoscience Center på Karolinska Institutet kommer att utvärdera innovativa tekniker för ytdesinficering och kvalitetskontroll medan Arjo, Cellcomb och Tobii tillsammans med Högskolan i Halmstad kommer att inrikta sig på hygienisk design, användarstudier och affärsutveckling. Getinge och Toul Meditech kommer tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset att genomföra en klinisk studie med målet att optimera luftkvaliteten i operationssalar samt utarbeta systematisk kvalitetskontroll och uppföljning av miljön i operationssalar och infektioner på operationsstället hos behandlade patienter.

– Ett system som övervakar miljöfaktorer och patientdata under varje kirurgiskt ingrepp och genererar intelligenta data för uppföljning skulle underlätta sjukhusens kvalitetsarbete betydligt, säger Henrik Malchau, verksamhetschef för Ortopedmottagningen.

Viktigt att förhindra vårdrelaterade infektioner

Socialstyrelsens definition av en vårdrelaterad infektion är “Varje infektionstillstånd som drabbar patienter till följd av sjukhusvistelse eller behandling i öppen vård, oavsett om det sjukdomsframkallande ämnet tillförts i samband med vården eller härrör från patienten själv, samt oavsett om infektionstillståndet yppas under eller efter vården. Med vårdrelaterad infektion avses även infektionstillstånd som personal ådragit sig till följd av arbetet.”

Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste vårdrelaterade skadan på svenska sjukhus.

Återkommande undersökningar visar att ungefär nio procent av de patienter som är inlagda på sjukhus har någon form av vårdrelaterad infektion. Detta leder till lidande hos patienterna, längre omvårdnadstid och även ökade kostnader. Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom hela sjukvården, dels på sjukhusen, men även inom kommunal vård och på institutioner för långvarig vård som sjukhem. En avgörande faktor för att förhindra att patienter får vårdrelaterade infektioner är insatser för att hjälpa sjukvårdspersonalen hålla tillräckligt god hygien.

– Avdelningen för infektionsprevention och kontroll på Sahlgrenska Universitetssjukhuset stödjer utveckling av nya produkter för att förebygga vårdrelaterade infektioner, liksom av lösningar som kan öka efterlevnaden av rutiner för prevention och kontroll, säger verksamhetschef Christina WelinderOlsson.

Fakta om projektet

Projektet Smittfri vård startades i maj 2018 och kommer att pågå fram till augusti 2020.

Vinnova finansierar projektet inom programmet Challenge-Driven Innovation.
Projektbudgeten är 22,5 miljoner kronor.

Syftet med projektet är att minska risken för vårdrelaterade infektioner och spridning av antibiotikaresistenta bakterier på sjukvårdsinrättningar genom 1) förståelse av ursprung och spridningsvägar, 2) brytning av spridningsvägarna, 3) konsekvenskontroll och 4) spridning av kunskap och ökat nationellt och internationellt samarbete.

Projektet samordnas av RISE Research Institute of Sweden.

Profile image

Josefin Caous

Forskare

josefin.caous@ri.se

Läs mer om Josefin