Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

”Hållbart mode är framtaget och optimerat för ett syfte”

Sverige är ett föregångsland inom forskning för hållbart mode. Det tvärdisciplinära forskningsprojektet Mistra Future Fashion är unikt och hyllas av IVA som ett av de viktigaste forskningsprojekten inom hållbarhet. Det sker en stor omställning i modebranschen där fler aktörer agerar för att sänka sina klimatutsläpp men än så länge ser vi inte samma utveckling hos konsumenterna.

Begreppet ”hållbart mode” används ofta idag men lämnar utrymme för tolkning. Hållbart mode handlar både om produktion och konsumtion och är en strävan efter en cirkulär ekonomi där värdekedjan är sluten i ett kretslopp. Hållbart mode kräver därför att både producenter och konsumenter tar ansvar för omställningen.  

– Hållbart mode är när mode är framtaget och optimerat för ett syfte. Många aktörer säljer mode på upplevelsen i butik snarare än att man säljer för en särskild användning. Då är plagget utformat för hur det ser ut och upplevs i butik och det leder sällan till en optimal livslängd, säger Sandra Roos, tidigare forskare inom livscykelanalys och kemikalier i textil på RISE.

Sandra Roos är en av forskarna som varit delaktiga i forskningsprogrammet Mistra Future Fashion som under åtta år (2011 – 2019) genomfört tvärdisciplinär forskning för en mer hållbar modebransch.

Sverige är ett föregångsland och Mistra Future Fashion är unikt på så vis att forskare och experter från olika discipliner mötts och samarbetat. Ingen har arbetat på sin egen kammare utan det är i samarbetet vi har funnit nya vägar och möjligheter. Vi har till exempel inte bara arbetat med nya fibrer, återvinningsmöjlighet eller lagstiftning separerat utan tillsammans och det är i samarbeten som vi funnit nya insikter och lösningar. Just det tvärdisciplinära samarbetet har vi fått mycket feedback kring från forskare i andra länder som haft svårt att få till liknande samarbeten, berättar Sandra Roos.

Social hållbarhet och att få uttrycka sig själv genom vad man har på sig är viktigt

Det behövs både fast fashion och slow fashion

Tillsammans med det svenska modevarumärket, Filippa K har Mistra Future Fashion bland annat tagit fram en studie kring fast fashion och slow fashion.

– För att fast fashion ska vara hållbart krävs att produktionsfasen och återvinningsfasen är effektiv. Man ska heller inte använda bättre kvalitét än vad som behövs till fast fashion. Kanske behöver man inte ens kunna tvätta plagget. Då skulle man till exempel kunna använda non woven istället för vävd textil. Ett typiskt sådant plagg skulle kunna vara en festival t-shirt som är väldigt rätt en kort tid. För slow fashion å andra sidan kan produktionsfasen vara längre men plagget behöver vara klassiskt för att säkra en lång aktiv livslängd. Materialet kan ha tagit lång tid att ta fram och återvinningsprocessen kan också vara svår men det vägs upp av att plagget används oerhört många gånger, säger Sandra Roos.

Social hållbarhet är också viktigt

En konsument följer ofta stil eller trend. Är man en person som följer stil siktar man på att köpa klassiska plagg som man använder om och om igen. Man är rädd om sina plagg och tar hand om dem. Om de går sönder lagar man dem och eventuellt kan man låna ut dem till någon man känner. Om man istället identifierar sig med att man följer trender då vill man byta kläder oftare och använder kanske olika second hand tjänster eller andra alternativa affärsmodeller så som att hyra eller byta klädesplagg för att variera sig.

– Social hållbarhet och att få uttrycka sig själv genom vad man har på sig är viktigt. Därför är det viktigt att både fast och slow fashion finns. Men man måste vara konsekvent både i produktion och konsumtion, säger Sandra Roos.

Initiativ för att sänka utsläpp och krav på spårbarhet

Modebranschen förändras och allt fler aktörer agerar för att sänka sitt klimatavtryck.

– Det är mycket positivt att modeindustrin tar sitt ansvar. Framför allt märker vi hur olika modeaktörer tar initiativ för att sänka sina utsläpp med en viss siffra och för det krävs mätbarhet. En aktör kanske vill sänka sitt utsläpp med 30 procent till 2030 och för det krävs att man också vet vad man har för utsläpp idag. Det som mäts förbättras. Att känna till påverkan är det första steget för att minska påverkan. Samtidigt ställer allt fler aktörer krav på sina leverantörer. REACH, EUs kemikalielagstiftning, har fått ett stort genomslag och ställer krav på spårbarhet. Vissa aktörer visar på sin hemsida vilka syfabriker de anlitar och en del till och med vilka tygfabriker de har. Det är positivt, berättar Sandra Roos.

Tyvärr ser man inte samma förändring hos konsumenterna.

– Vi kan ännu inte se att konsumenterna börjat handla mer hållbart. Priserna på kläder går ner och konsumenterna använder plaggen färre gånger. Här visar siffrorna helt fel mot vad vi hade önskat. Även att det börjat bli trendigt med second hand och man kan höra ett visst ”second hand-skryt” så ser vi inte att man handlar mindre nyproducerat. För att second hand ska ge en miljömässig vinning krävs att man handlar second hand-kläder istället för nyproducerade kläder inte både och. Men att konsumenter handlar mer second hand hoppas vi ändå kan leda till en förändring längre fram, säger Sandra Roos.

Mitt bästa tips är ändå att shoppa i sin egen garderob

Djungel av gröna taggar

Många konsumenter vill handla mer miljövänligt men de vet inte hur. Miljömärkningen i handeln kan kännas som en djungel och ibland gäller märkningen hela plagg och ibland bara en del av materialet.

– Den gröna lappen löser inte allt men visst är det bra att välja ett plagg som är miljömärkt framför ett som inte är det. Mitt främsta tips är dock att handla från aktörer som har en trovärdighet och som man tror har kontroll på sin leverantörskedja.

Generellt kan man säga att större aktörer ofta har mer resurser och möjlighet att säkerställa sitt leverantörsled.

– De företag som kommunicerar om sitt hållbarhetsarbete och kravställer och följer upp krav i leverantörsledet är generellt trovärdiga i sitt hållbarhetsarbete. De små aktörerna känner i vissa fall inte till lagstiftningen, vilket är mycket problematiskt. De kan sälja produkter i ekologisk bomull men har ingen aning om var i världen plagget är producerat vilket kan innebära att produktionen kan ha skett med till exempel barnarbete eller dålig kemikaliehantering. Ett plagg kan märkas med ”Produktion i Europa” men det betyder bara att syfabriken ligger i Europa. Tygtillverkningen har skett någon annanstans. Tyvärr har många mindre aktörer lite förståelse för hur textilindustrin ser ut, säger Sandra Roos.

Shoppa i sin egen garderob

Som konsument är det viktigt att tänka över vilka kläder man behöver och köpa kläder för att använda. Inte för känslan och impulsen i butik.

– Mitt bästa tips är ändå att shoppa i sin egen garderob, avslutar Sandra Roos. 

the outlook report

Ladda ner ’the outlook report’, en översikt och paketerade rekommendationer utifrån 8 års forskning för en systemisk förändring i modeindustrin och samhället.

Publicerad: 2020-03-25