Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Globala trender skapar nya förutsättningar

Globala trender ändrar förutsättningarna för länder, samhällen och marknader över hela jordklotet. Behovet av att ställa om till en hållbar utveckling innebär utmaningar, men även möjligheter för såväl företag som samhället. Vi behöver alla tänka och agera annorlunda än vi gjort tidigare.

Världsekonomin beräknas att växa till dubbla storleken fram till år 2050. Den ekonomiska tillväxten drivs av produktivitetsökningar som bottnar i den teknologiska utvecklingen och är betydligt större än befolkningstillväxten. Tillväxtekonomierna med länder som Kina, Indien, Indonesien och Brasilien fortsätter att vara drivkraften i den globala ekonomin, medan Europas andel av världens BNP förväntas minska betydligt. Samtidigt sker en ökad förflyttning av forsknings- och innovationsinsatser mot Asien, men både EU och Sverige fortsätter att vara viktiga aktörer genom flera internationella samarbeten.

RISE ska vara en del av lösningen, en katalysator i utvecklingen som ska bidra till att finna nya
hållbara lösningar

– Christina Caesar

Utmaningen för Sverige

De globala förändringarna innebär både utmaningar och möjligheter för Sverige, som är ett exportberoende land. För att kunna skapa förnyelse och tillväxt behöver Sveriges innovationskraft stärkas. Ett samlat och starkt forskningsinstitut som RISE kan bidra till att stärka hela det svenska innovationssystemet. RISE ska vara en del av lösningen, en katalysator i utvecklingen som ska bidra till att finna nya hållbara lösningar.

Läs mer om: systeminnovation.

Både industri och offentlig sektor påverkas

De stora globala förändringarna påverkar även våra kunder och samarbetspartners. Den offentliga sektorn står till exempel inför stora utmaningar med en ökad digitalisering av vården, utvecklingen mot ett fossiloberoende transportsystem och en ökad inflyttning till städerna som ställer nya krav på bland annat hållbar förtätning och sjukvårdsplanering. Basindustrin behöver tjänstefieras och förändra sina affärsmodeller i spåren av snabb teknikförändring. Tjänstesektorn kommer att utvecklas och utökas. För små och medelstora företag kommer det vara avgörande med förnyelse och innovation.

Läs mer om: digitalisering, tjänsteinnovation och innovationsstöd.

RISE forskningsråd ger vägledning

Som en vägledning för RISE framtida forskningssatsningar bildades under 2017 ett forskningsråd med representanter från näringsliv och akademi. Forskningsrådet ska ge råd i strategiska frågor om forskningens inriktning och i av näringslivet prioriterade frågor.

Läs mer om: RISE forskningsråd.

Christina Caesar

Kontaktperson

Christina Caesar

Business Office Manager

+46 10 516 56 14

Läs mer om Christina

Kontakta Christina
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.