Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Gamla däck blir till drivmedel för bilar

Forskare på RISE undersöker möjligheten att tillverka drivmedel från gamla bildäck. Resultaten ser lovande ut och tack vare processen kan både avfallsmängd och användning av fossila resurser minska.

För att tillverka drivmedel från däck krävs två processer. Först bildas olja från däckens gummi i en så kallad pyrolysprocess och därefter tillverkas bensin eller diesel av pyrolysoljan, i en uppgraderingsprocess. I projektet ska forskarna utvärdera tre olika typer av uppgraderingsprocesser, både ur ett nyttoperspektiv och ur en ekonomisk aspekt. Redan nu har en av processerna visat goda resultat.

– Vi har testat hydrogenering och det ser hittills ut som ett lovande alternativ. När projektet är slut hoppas vi kunna visa att det går att göra drivmedel av däck men vi vill även visa att det faktiskt är lönsamt för den petrokemiska industrin att återvinna oljan från däcken, berättar Linda Sandström som är projektledare på RISE.

Flera fördelar med återvinning

Det finns idag viss tillverkning av pyrolysolja från däck, men bara i liten skala. Ett av hindren för kommersialisering har varit att just hitta lönsamhet i återvinningsprocessen. Även om Sverige ligger i framkant vad gäller att ta tillvara på gamla däck är det ett globalt problem att däcken hamnar på deponi istället för att återvinnas.

– Det här genererar mycket avfall runt om i världen. Stora deponier utgör en brandrisk samt är även ett tillhåll för många insekter på grund av stora vattensamlingar. Att materialåtervinna däcken har flera fördelar. Avfallet minskar, de uttjänta däcken kommer till användning och förbrukningen av fossil olja kan minska. Efter projektet hoppas vi att industrin kan återvinna däcken i större skala, säger Linda Sandström.

Vill efterlikna raffinaderier

Ett bildäck innehåller flera olika gummisorter och beroende på hur mycket naturgummi däcket innehåller blir pyrolysoljan mer eller mindre förnyelsebar. En hög andel naturgummi ger mer biobaserad olja.

I projektet undersöker forskarna också olika blandningar av fossil olja och förnyelsebar olja.

– Vi har uppgraderat blandningar av däckpyrolysolja och fossil olja i olika koncentrationer, och fått produkter med dieselliknande egenskaper. Anledningen till att vi tittat på blandningar är för att efterlikna ett raffinaderi, där man tillsätter en delström av pyrolysolja till processen, förklarar Linda Sandström.

Projektet drivs av RISE och pågår fram till slutet av 2018. Även Scandinavian Enviro Systems och RagnSells Däckåtervinning deltar i projektet, med Vinnova som finansiär. De tre processerna som undersöks är hydrogenering, hydrogenering följt av fluid catalytic cracking (FCC); samt slurry hydrocracking (SHC).

Vad är pyrolys och hydrogenering?

Pyrolys är en process där ett ämne upphettas utan närvaro av syre. Vid pyrolysen sönderfaller materialet utan att det förbränns. Ett däck innehåller bland annat gummi och vid pyrolys av däcket faller gummit ut i form av en pyrolysolja.

Ett däck innehåller även kimrök, ett fint kolpulver som tillsätts för däckets hållfasthet. Kimröken kan återvinnas och återanvändas inom gummiindustrin.

Hydrogenering är en kemisk reaktion där vätgas adderas till en kemisk förening. Reaktionen används ofta som en uppgraderingsprocess, alltså en process där energivärdet och kvaliteten i ett bränsle höjs.

Published: 2018-09-18