Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Från sick care till health care – framtidens läkemedels­utveckling

Dagens läkemedelsutveckling handlar inte om enbart piller utan om patientens totala hälsa inklusive diagnostik, behandling, regelefterlevnad och eftervård. Det ställer helt nya krav på innovation och korsbefruktning mellan skilda discipliner som digital utveckling, nya läkemedel, diagnostik och medicinteknik, konstaterar Magnus Björsne, vd för AstraZeneca BioVentureHub.

Magnus Björsne

Utvecklingen inom läkemedel går allt mer från sick care till health care, från behandling av akuta och kroniska sjukdomar till fokus på individers hälsa och hela patientresan från diagnostik till eftervård.

– Sverige har goda förutsättningar för att kunna ligga långt framme i det här arbetet. Vi står starkt inom såväl läkemedelsutveckling och medicinteknik som utveckling av digitala lösningar, samtidigt som vi har en tradition av god samarbetskultur, säger Magnus Björsne, vd för AstraZeneca BioVentureHub.

– Samtidigt lämnar villigheten att ta till sig ny innovation inom svensk sjukvård en del att önska, och det faktum att det blir allt svårare att bedriva kliniska prövningar i landet är oroande. Läkarna har helt enkelt inte tid för klinisk forskning. 

Dialog med vården nödvändig

Magnus Björsne beklagar också de svårigheter som finns att få till innovationssamarbeten med vården. 

– Den är inte bra och drabbar patienterna. För att kunna hjälpa patienter måste vi inom läkemedelsindustrin få bedriva en dialog med sjukvården i högre utsträckning än i dag, konstaterar han.

För att få en sådan dialog till stånd hoppas AstraZeneca kunna etablera en så kallad patientcentrerad hub vars uppgift är att konkretisera behoven hos både patienterna och sjukvården, men även hos företag utanför läkemedelssektorn som har fokus på patienten, exempelvis apputvecklare.

Både patienter och de som betalar för vården kräver nya lösningar. Dagens patienter kan mer om sin sjukdom och sin terapi än tidigare och ställer helt nya krav på delaktighet. Den som betalar, det vill säga sjukvården, efterfrågar en affärsmodell där man i stället för att betala för pillren går mot pay for performance, det vill säga att man betalar för den uppmätta patientnyttan.

– Det här kräver att läkemedelsindustrin kan leverera mer än bara en pillerburk, exempelvis sensorteknologi och kommunikationsteknik, säger Magnus Björsne.

Hur kan vi hjälpa dig?

RISE erbjuder expertis och stöd genom hela utvecklingsprocessen för läkemedel. Fyll i formuläret så hör vi av oss!

Namn
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter

Det här kräver att läkemedelsindustrin kan leverera mer än bara en pillerburk

AstraZeneca Bioventure Hub

Tre sätt att utnyttja digital utveckling

Inom AstraZeneca utnyttjas den digitala utvecklingen på tre olika sätt. Det handlar om att förbättra existerande produkter med teknologi, att effektivisera den kliniska forskningen och att göra artificiell intelligens till en integrerad dela av den egna innovationsprocessen. Denna nya verklighet kräver ett nytt sätt att tänka inom de små och medelstora företag som sysslar med läkemedelsutveckling. Det duger kanske inte längre att enbart komma med den tionde versionen av ett blodtryckssänkande läkemedel.

– Det innebär att vi delvis ställer nya krav på innovation hos våra samarbetspartners. Det kan handla om att tänka kringtjänster och att bli bättre på att tänka på affärsdelen, säger Magnus Björsne.

När det gäller olika typer av läkemedel arbetar många av de stora läkemedelsbolagen i dag med hela bredden, från små molekyler till genterapier.

– Historiskt har vi utvecklat medicin för massorna. Nästa steg blev de patientcentrerade läkemedlen som utvecklats för specifika grupper, exempelvis vissa typer av diabetes. Numera utvecklas även precisionsmedicin, det vill säga genterapier, säger Magnus Björsne.

RISE roll

Magnus Björsne anser att RISE tack vare sin stora bredd sitter i en unik sits, bland annat eftersom olika branscher kan överlappa varandra och man därmed kan ha nytta av andra branschers innovationer.

– Genom att ta ett större strategiskt grepp, undvika funktionstänkande och integrera verksamheten på bredden kan RISE utnyttja sin unika potential, säger han.

Han ser det dock som viktigt att RISE håller isär sina två uppdrag – dels att vara forskningspartner, dels att vara en serviceorganisation som utför uppdrag.

– Större och mindre bolag har olika behov – vi vill bedriva forskning med dem som är bäst i världen och små bolag har ofta ett behov av en kvalificerad utvecklingspartner. Det är viktigt att skilja på uppdragen, säger Magnus Björsne.

AstraZeneca Bio Venture Hub

AstraZeneca BioVentureHub har funnits i fem år och är en satsning på öppen innovation och externa samarbeten. Enheten drivs inte av resultat, utan är en miljö som uppmuntrar till nyfikenhet och experiment snarare än kortsiktig affärsnytta.

Håkan Hollmark

Kontaktperson

Håkan Hollmark

Försäljning-och Marknadschef

+46 10 516 65 57

Läs mer om Håkan

Kontakta Håkan
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.