Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Från oljebolag till energiproducent i omställning

I den snabba övergången från fossilt till förnybart har många aktörer behövt tänka om kring sina affärsmodeller. Energibolaget St1 som länge varit en del av oljeindustrin arbetar hårt för att ställa om till förnybara drivmedel. Idag handlar visionen om att vara den ledande producenten av CO₂-medveten energi.

Per-Arne Karlsson, ST1
Per-Arne Karlsson, ST1

Från att nästan helt sysslat med fossil olja tillverkar St1 nu etanol av livsmedelsavfall, tillför grön el från vindkraftverk i Finland och borrar för geotermisk djupvärme för att tillföra energi för fjärrvärme. Bolagets arbete med förnybar energi i Sverige leds av Per-Arne Karlsson som har lång erfarenhet från oljeindustrin – på Shell från 1989 och de senaste åren på St1.

– Vi i vår bransch kallas ju ofta för oljebolag men vill väldigt gärna kalla oss själva för ett energibolag i omställning. Vi jobbar nämligen med många av dom här olika energi omställningarna som pågår just nu, säger Per-Arne Karlsson, som är direktör Public affaird och förnybar energi på St1 i Sverige.

Forskning och samverkan krävs

Samtidigt som det sker en snabb övergång till förnybara bränslen menar man från St1 att utvecklingen måste ske stegvis och med hjälp av dom tekniker som utvecklas nu.

– Vi måste bort från det fossila samhället och lika väl som vi är en del av utmaningen som företag och bransch så är vi också en del av lösningen. Vi måste som industri samverka med politiker och ta hjälp av forskningen för att se till att den här utmaningen får en verklig lösning.

Vi måste bort från det fossila samhället

Ett exempel på hur man tänker nytt är arbetet med geotermisk energi där det handlar om att ta upp den naturliga värmen som finns i jordskorpan och på så sätt skapa ett förnybart fjärrvärmesystem. Enligt St1 ligger det en enorm outnyttjad potential för hållbar energi- och värmeproduktion i jordens djup då geotermisk energi är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att öka förnybar energi vid uppvärmning. Även om det nu satsas stora resurser på forskning och utveckling kring förnybara energislag finns det mycket kvar att göra när det gäller exempelvis uppskalning.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
13.Bekämpa klimatförändringarna

Reduktionsplikt visar riktningen framåt

För att främja användningen av biodrivmedel introducerades 2018 en så kallad reduktionsplikt för bensin och diesel. Det innebär att alla drivmedelsleverantörer varje år måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel med en viss procentsats. St1 jobbar bland annat med inblandning av HVO i dieseln. Det handlar om avfallsprodukter från animaliska fettprodukter eller vegetabiliska oljor som görs om till en dieselprodukt som är kemiskt sett lika med en dieselprodukt och kan ersätta alla dieselbränslen.

Ett förnybart bränsle som funnits med en tid en kan ha stor potential är etanol E85.  St1 använder metoder för etanolproduktion som utnyttjar bioavfall och restprodukter och har flera forsknings- och utvecklingsprojekt för att öka kapaciteten för etanolproduktion.

Published: 2020-10-16
Johanna Mossberg

Kontaktperson

Johanna Mossberg

Avdelningschef

Läs mer om Johanna

Kontakta Johanna

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.