Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Framtidens varor färdas fossilfritt

Transporter av varor och gods är helt avgörande för att samhället ska fungera. Men klimatfrågan gör att framtidens godstransporter kommer behöva ske på annat sätt. På uppdrag av Trafikverket driver RISE tillsammans med partners från akademin och industrin forsknings- och innovationssatsningen Triple F. Målet är att bidra till att göra svenska godstransporter fossilfria.   

Det händer mycket inom fordonsindustrin just nu. Målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och uppnå nollutsläpp till år 2045 har i kombination med tuffare regelverk skapat ett stort tryck för förändring. Godstransporterna står för ungefär 30 procent av transportsektorns koldioxidutsläpp i Sverige, och för att klara klimatmålen krävs kraftig omställning.

Elvägar och utbyggd laddinfrastruktur

Elektrifieringen som varit en stark trend inom personbilsindustrin börjar nu även få genomslag inom godstransporterna. Kanske kommer elvägar för lastbilar vara det nya normala om ett antal år. De senaste åren har koldioxidutsläppen från godstransporterna i Sverige faktiskt minskat med omkring 17 procent. Anledningen är en större användning av biodrivmedel, och det går att se en trend mot större satsningar på förnybara bränslen.

– För att nå målet om fossilfrihet kommer det krävas en kombination av olika nya tekniker och förändrade regelverk, säger Patrik Klintbom som är forsknings och innovationsledare för teknik inom Triple F.

Enligt Patrik Klintbom gäller det att orka hålla flera saker i luften samtidigt när man talar om de här frågorna. Det behövs både små steg för att optimera dagens system, men det krävs också rejäla kliv för att nå det ambitiösa målet att minska CO2-utsläppen med 70 procent till år 2030.

– Då måste vi gå in för verkligt stora förändringar som satsningar på elvägar och utbyggd laddinfrastruktur. Det krävs också en ordentlig volym av förnybara bränslen som vi helst inte behöver importera.

För att hjälpa till med både de små stegen och de stora kliven på resan mot fossilfria godstransporter finns sedan ett drygt år satsningen Triple F (Fossil Free Freight) som drivs av RISE, VTI och Lindholmen Science Park på uppdrag av Trafikverket. Det är ett brett innovationssamarbete som handlar om allt som har med godstransporter och koldioxidutsläpp att göra. För att ett projekt ska platsa inom TripleF måste det ha stor påverkan på CO2-utsläppen och bidra till omställning. Fokus för området teknik ligger på att se teknikens roll i omställningen, ren teknikutveckling sker oftast inte inom projekten.

– Vi arbetar med att höja kunskapsnivån. Vi kartlägger alla tekniska möjligheter som finns och tittar objektivt på hur de kan bidra till minskning av utsläpp på kort och lång sikt. Vad finns det för trösklar? Hur pass mogen är tekniken? Vad finns det för beroenden emellan?

Det kommer att hända mycket mer än vi tror

Biogas för tunga transporter

Inom Triple F drivs ett antal olika forsknings- och innovationsprojekt, och en viktig del av verksamheten handlar om coachning och rådgivning. Ett projekt som RISE drivit handlade om möjligheterna att använda biogas från deponi som ett alternativt bränsle för tunga transporter. Deponigas bildas från avfall som lagts på deponier och innehåller betydande mängder metan som bidrar till klimatförändringar om den inte fångas upp. För att kunna använda gasen som fordonsbränsle krävs dock teknik för att rensa gasen från kväve och syre. RISE driver även ett projekt som syftar till att genomföra en innovationstävling kopplat till e-handel inom ramen för Triple F.

En annan utmaning är att skapa ett mer transporteffektivt samhälle. Det kan handla om att flytta över transporter från lastbilar till sjöfart, något som har potential att minska koldioxidutsläppen om logistiksystemen byggs upp på rätt sätt. Ett annat sätt att öka transporteffektiviteten kan vara att öka mängden gods per sändning genom att möjliggöra längre och tyngre fordon. 

Även om det finns många nya tekniska möjligheter behöver de också kopplas till utveckling av regelverk för att verkligen få effekt.

– När det nu kommer allt fler elektriska fordon behöver också laddinfrastrukturen byggas ut och regelverk och policys anpassas så att de går hand i hand med den tekniska utvecklingen, säger Patrik Klintbom.

Tuffare krav driver på

Nya regelverk med tuffare utsläppskrav för tunga fordon väntas snabba på elektrifieringen inom godstransportsektorn då elfordon får en stor fördel i det nya systemet. Patrik Klintbom påpekar att det historiskt sett varit hårdare lagstiftning som gjort att det skett en omställning till miljövänligare fordon.

Hur kommer då godstransporterna att se ut om man tittar 20 år framåt i tiden?

– Det kommer att hända mycket mer än vi tror. Transporter kommer att behövas även i framtiden, men de behöver ske på annorlunda sätt. Elektrifieringen kommer att stå för en viktig del, men då förbränningsmotorn kommer att fortsätta att spela en viktig roll blir även hållbara biodrivmedel avgörande för omställningen. Även vätgas kan komma att få betydelse, säger Patrik Klintbom.

Triple F (Fossil Free Freight) drivs av RISE, VTI och Lindholmen Science Park på uppdrag av Trafikverket. Projektet är indelat i tre fokusområden; Teknik, Logistik och Policy.

Läs mer på https://triplef.lindholmen.se/

Publicerad: 2019-11-04
Patrik Klintbom

Kontaktperson

Patrik Klintbom

Senior Researcher

Läs mer om Patrik

Kontakta Patrik
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.