Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Framtidens raffinaderi är grönt

Användningsområdena är oändliga. Med biomassa som råvara kan vi idag tillverka allt från målarfärg och tandkräm till el och bränsle till fossilfritt flyg. På RISE Processum utvecklas idéer för framtidens bioraffinaderi under devisen ”allt som görs av olja kan vi göra bättre av skog”.

Ett bioraffinaderi kan jämföras med ett oljeraffinaderi där råolja förädlas till olika produkter. Skillnaden är att råvaran i ett bioraffinaderi enbart är baserad på förnyelsebara källor. Skogen är ett vanligt råmaterial men i princip kan vilken biomassa som helst användas. Förutom skogsråvara är rester från livsmedelsindustrin eller jordbruks- och slaktavfall några exempel på råvaror i bioraffinaderiet och de produkter som tillverkas kan vara allt från målarfärg, viskos och kemikalier till el, värme och bränsle.  

Flaggskepp Bioraffinaderi

I framtiden kommer vi att behöva tillverka både fler och nya biobaserade produkter för att klara klimatutmaningarna och de miljömål som regeringen har satt upp. Ett steg i den här riktningen är satsningen "Flaggskepp Bioraffinaderi" som RISE dotterbolag Processum driver. Målet är att öka antalet biobaserade produkter och i en förstudie har Processum undersökt om det går att bygga ett storskaligt bioraffinaderi i Örnsköldsvik. Det skulle i så fall bli en av Sveriges största industrisatsningar, som inte bara hjälper klimatet utan som också kan generera 5 000 nya jobb kring regionen.  

Skogsägare, skogsindustri, kemiindustri och andra intressenter har varit delaktiga i förstudien, som gjordes hösten 2017. Förstudien visade att de ekonomiska förutsättningarna för att bygga en sådan här anläggning är goda och nästa steg är nu att tillsätta en projektorganisation för att titta på hur finansieringen ska lösas samt hur tillgången på råvara ska säkras. Först när dessa frågor är lösta kan raffinaderiet bli verklighet.

Bioraffinaderi skapar nya produkter

I det nya bioraffinaderiet kan produkter som cellulosa för textilier, etanol, biogas, bioharts, flygplansbränsle samt protein till fisk- och djurfoder eller lignin till betongindustrin tillverkas. Om det planerade raffinaderiet byggs kommer den uppskattade årliga produktionen ligga på 1,7 miljoner ton biobaserade produkter.


Framtidens bioraffinaderi

Utvecklingen inom området bioraffinaderi behöver öka. Nya produkter som tillverkas med biomassa kräver att vi utnyttjar skogsråvaran på ett effektivt sätt. Skogen växer idag med cirka 120 miljoner kubikmeter varje år och vi avverkar ungefär 75 procent av tillväxten. Om mer skog ska användas måste den användas klokt. Det kan handla om att få högre värde av spån och bark och att använda restströmmar från befintlig industri på ett högvärdigt sätt. "Framtidens Bioraffinaderi" är ett VINNVÄX-initiativ som RISE Processum driver tillsammans med kommuner, regioner, industri och akademi längs norrlandskusten med finansiering från Vinnova.

Magnus Hallberg

Divisionschef Bioekonomi och hälsa

+46 10 516 67 63
magnus.hallberg@ri.se

Läs mer om Magnus