Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Förebyggande vård kan rädda svensk sjukvård

Förebyggande vård är en av de viktigaste åtgärderna för att vända krisen inom svensk sjukvård. En helt ny metod ska nu testas, som kan förhindra att personer i riskzonen drabbas av diabetes typ 2.

Nyhetsrapporteringen kring den svenska vården är ofta nattsvart och beskriver långa köer och vårdpersonal som kollapsar. Men det finns en hoppfull sida också, där digitalisering och ny teknik kan göra vården både bättre och mer effektiv. På sikt går krisen att lösa.

– Ja absolut, vad har vi för alternativ? Vi måste helt enkelt göra något åt problemen, det säger Krim Talia, f.d. affärsområdeschef inom hälsa och life science, numera Senior rådgivare på RISE.

Han förklarar att några av anledningarna till vårdkrisen är en åldrande befolkning samt en dramatisk ökning av kroniska livsstilssjukdomar, till exempel diabetes typ 2 och hjärt- kärlsjukdomar.

– Detta har ökat vårdkostnaderna, men utan att de beskattningsbara inkomsterna följt samma utveckling. Resultatet har blivit enorma kostnader i förhållande till de ekonomiska resurserna, säger Krim Talia och fortsätter:

– Ungefär 9 procent av BNP går till hälso- och sjukvård och av dessa pengar går det mesta till att behandla redan sjuka patienter, bara några få procent läggs på diagnostik eller preventiv vård. Mer resurser borde gå till att förebygga sjukdomar. Men det gäller också att hitta sätt att arbeta utifrån befintliga resurser.

Ny metod förebygger diabetes typ 2

En viktig insats inom vården är att arbeta förebyggande och RISE fokuserar därför på området preventiv vård, tillsammans med landstingen. En ny modell som prövas är ”socialt utfallskontrakt”. Det är ett helt nytt sätt att finansiera välfärdstjänster, som kullkastar det vanliga tankesättet om att välfärd och offentlighet går hand i hand. Här ger sig nämligen privata investerare in i välfärdsbranschen. Modellen innebär att den offentliga sektorn, till exempel en kommun, definierar ett problem som ska lösas. Den privata investeraren finansierar sedan projektet och ser också till att jobbet blir gjort. Om målet uppnås betalar kommunen tillbaka pengar till investeraren, om projektet misslyckas går investeraren med tomma fickor ur projektet. Nu vill RISE använda metoden för att förebygga diabetes typ 2.

– Diabetes typ 2 går att förhindra, 80 procent av fallen beror på livsstil. Med den här metoden vill vi sätta ett värde på problemet, vilket ger ett mer stringent arbete istället för att göra olika projekt ”på känsla”. Det finns ett tydligt mål som ska uppnås, förklarar Krim Talia som tror att metoden på sikt kan bidra till att förhindra nya fall.

Ett annat fokusområde hos RISE är cell- och genterapi. Kortfattat handlar det om att plocka ut och modifiera celler som sedan stoppas tillbaka i kroppen, alternativt att skicka in en aktiv substans i kroppen som påverkar cellerna. Tack vare cell- och genterapi går det att bota sjukdomar som tidigare varit omöjliga att bota.

– RISE försöker bland annat förbättra infrastrukturen kring det här området så att det ska bli lättare för läkemedelsbolag att gå från labbskala till större skala. Vi har, med stöd av Vinnova, startat ett centrum för cell- och genterapi med mål att förbättra och förenkla arbetet för bolagen, berättar Krim Talia.

Attraktiv arbetsmiljö viktigt

Eftersom vårdens resurser idag är så begränsade är effektivisering en annan viktig vårdinsats och där kan vi få hjälp av digitaliseringen.

– Jag tror inte att vi löser vårdkrisen genom att låta politiker skjuta in den ena miljarden efter den andra om vården samtidigt är ineffektiv. Ett exempel är att journalsystemen borde kommunicera med varandra. Det ger effektivare vård och vi kan frigöra resurser och personal till annat arbete, säger Krim Talia som också poängterar vikten av en attraktiv arbetsmiljö.

– Det är meningslöst att satsa pengar, resurser och utbilda vårdpersonal om ingen ändå vill jobba inom vården. Han fortsätter:

– Vårdpersonal kan idag bli beordrad att jobba övertid eller jobba natt, för att få verksamheten att gå ihop. Men vad skapar man för arbetsklimat när man beordrar personal? Nästan ingen annan organisation skulle acceptera att personalen blev behandlade på det sättet.

Svensk sjukvård i topp

Sjukvårdens negativa spiral till trots tycker Krim Talia att det finns ljusglimtar som är lätta att missa eller glömma bort.

– Det kom nyligen en rapport som undersökte själva kvaliteten på vården och då visade det sig att Sverige faktiskt ligger i topp. När vi väl får sjukvård är den bra! Jag är hoppfull och tycker att RISE gör mycket bra, vi är ambitiösa och gör bara saker som vi tror kan göra riktig skillnad för vården i framtiden!

Vad gör RISE inom Hälsa och Life Science

RISE arbetar med fyra fokusområden: E-hälsa, Infektionskontroll, Nya terapier och Preventiv hälsa. E-hälsa handlar om att digitalisera vården, allt från att utveckla tekniska produkter som smarta förband, till att hjälpa kommuner och landsting att digitalisera administrativ verksamhet. Fokusområdet Preventiv hälsa arbetar med att förebygga sjukdomar, både genom kunskapsspridning och nya metoder. Inom Infektionskontroll utvecklar forskarna nya läkemedel, tjänster och system i syfte att bromsa utvecklingen av resistenta bakterier och minska användningen av antibiotika. Området Nya terapier fokuserar bland annat på områden som avancerade terapier (ATMP), biologiska läkemedel och precisionsmedicin.

Läs mer

Published: 2018-10-24