Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Man och solpaneler

"Flexibility is the new black" – framtidens energi­marknad

Små och medelstora företag inom cleantech-branschen kommer sannolikt att spela en viktig roll i energiomställningen, framför allt när det gäller att skapa nödvändig flexibilitet, exempelvis genom digital styrning och lagringslösningar. Det säger Andreas Regnell, chef Strategic Development på Vattenfall.

Sverige och världen i övrigt står inför stora utmaningar på energiområdet. Parisavtalet har satt upp ett mål om ett 100 procent förnybart energisystem senast år 2050. I Sverige är det regeringens ambition att elproduktionen ska vara 100 procent förnybar redan tio år tidigare.

Allt som har med optimering att göra bör byggas in i all nyproduktion av bostäder

Andreas Regnell
Andreas Regnell

– Om vi ska kunna nå målen så måste frågan om nätkapacitet lösas. Det krävs kortare handläggningstider för tillstånd, vilket sin tur kommer att kräva en förändring av processen. Man måste ta hänsyn till den klimatnytta en ledning ger och väga den mot lokala konsekvenser, i dag tar man bara hänsyn till de lokala konsekvenserna. Man måste även se över vilka rättigheter det finns att överklaga beslut, säger Andreas Regnell.

– Med dagens process och regelverk kommer vi inte att klara utmaningen. Enkelt uttryckt behöver klimatprojekt, såsom el-ledningar och vindkraftparker, få en prioritet som mer liknar det som vägbyggen har. En konsekvens är att staten behöver vara beredd att betala skäligt för påverkade fastigheter. Det är inte en lätt diskussion, men vi måsta ta den för att vi ska kunna nå våra mål.

Utmaning för nätägare

En ytterligare utmaning för nätägarna är också den omställning från storskaliga, planerbara produktionskällor, som kärnkraft, till mer småskalig produktion i form av sol och vind. I det nya systemet kan konsumenter även bli producenter genom att till exempel installera solpaneler på taket.

Förutom stora frågor som kärnkraft, koldioxidlagring och nätkapacitet finns det många mindre områden där nya lösningar är viktiga och kan bidra till effektivare utnyttjande av den elektricitet som produceras. Det handlar exempelvis om optimering av energiåtgången i en fastighet.

– Här kan man tack vare digitaliseringen göra mycket genom att installera effektvakter och flytta kapacitet i tid. Allt som har med optimering att göra bör byggas in i all nyproduktion av bostäder, men mycket går att göra även i befintliga fastigheter. Den här typen av åtgärder är betydligt viktigare ur ett systemperspektiv än solceller på taket, säger Andreas Regnell.

Han anser att små- och medelstora företag har en viktig roll att spela för denna utveckling, liksom när det gäller energilagring.

– Lagring är definitivt en del av lösningen och kan ske på en rad olika sätt. Allra billigast är förstås att lagra energi i vattenkraftsdammar, men att lagra energi i form av varmvatten är också effektivt, men används inte så mycket i dag. Sedan kan man också lagra energi i sin villa. I moderna välisolerade hus faller inte temperaturen så snabbt utan det går bra att värma upp huset och sedan stänga av. Det dröjer innan det blir kyligt, säger Andreas Regnell.

Enkla och flexibla lösningar behövs

Över huvud taget behövs det enkla och flexibla lösningar som optimerar och styr energiåtgången i en fastighet, utan att det för den skull blir krångligt för den enskilde. Datoriserade driftövervakningssystem för fastigheter med behovsstyrd värmereglering i lägenheter finns redan och kan utvecklas ytterligare. Det kan även system som exempelvis känner av topparna när de boende ställer sig i duschen kalla vintermorgnar och då automatiskt lånar effekt från värmeledningssystemet till varmvattensystemet. Behovet av innovation kommer att vara stort.

– Den här utvecklingen blir en viktig uppgift för små- och medelstora företag. Vi brukar säga att flexibility is the new black, vilket innebär att vi måste vara öppna för olika varianter och lösningar om vi ska klara de mål som satts upp för energiomställningen, säger Andreas Regnell.

Published: 2019-11-26
Markus Norström

Kontaktperson

Markus Norström

Affärs-och innovationsområdeschef

Läs mer om Markus

Kontakta Markus
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.