Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Färre käppar i hjulen för cirkulära produkter

Cirkulär ekonomi innebär att tänka miljö och resurseffektivitet genom en produkts hela livscykel. När många företag nu utvecklar nya typer av produkter och affärsmodeller med ett cirkulärt tänk uppstår ofta frågor om vilka lagar och regler som egentligen gäller. I ett nytt projekt samlar RISE företag och myndigheter till dialog för att minska hindren för återanvändning och bättre resursutnyttjande.  

Det låter kanske inte som en komplicerad sak att återanvända eller byta ut delar på till exempel en kontorsstol eller ett höj- och sänkbart skrivbord, men företag som gett sig in på det cirkulära spåret upplever ofta osäkerhet kring vilka lagar och regler som gäller när en produkt återbrukas. Dagens regelverk har utformats efter en linjär ekonomi där en produkt vanligen tillverkas, säljs, används och slutligen blir avfall. Men om ett företag istället återbrukar produkter och eventuellt också ersätter olika delar av en produkt med andra delar, vilka regler gäller då? Vem bär ansvaret om någon skadar sig på en återtillverkad produkt? 

Den typen av frågor har idag inte alltid tydliga svar. För att identifiera hinder och möjligheter med cirkulär ekonomi och produktrelaterad lagstiftning driver RISE projektet Myndighetsdialog cirkulär ekonomi som bygger på en bred samverkan med myndigheter och branschorganisationer. Målet är att genom dialog och ökad förståelse underlätta cirkulär ekonomi i praktiken. Det handlar både om att guida kring vilka regler som gäller, och att identifiera lagar och regler som utgör hinder.  

– Vi vill kunna bidra till att vi får ett mer resurseffektivt och cirkulärt samhälle där företag och aktörer vet vad man kan och inte kan göra så att man inte hindras av osäkerhet. Det är viktigt att göra detta i samverkan där man pratar med varandra över olika organisatoriska gränser, säger Hanna Lindén som arbetar med affärsmodeller för cirkulär ekonomi på RISE.  

En produkt men många lagar  

En relativt enkel produkt som en kontorsmöbel påverkas av en mängd olika lagar och direktiv där ansvaret är uppdelat på flera olika myndigheter. Ett höj- och sänkbart skrivbord med integrerad el ska uppfylla krav i både lågspänningsdirektivet och maskindirektivet och behöver då också CE-märkas. Om man sedan vill byta ut delar på bordet uppstår ofta osäkerhet vad som är ok att göra och vilken dokumentation som behövs med tanke på CE-märkningen. För att hitta en väg framåt ska projektet samla myndigheter, företag och branschorganisationer till två rundabordssamtal där den här typen av hinder och praktiska frågeställningar tas upp.  

– Även en enkel produkt involverar många myndigheter, och frågan blir snabbt ganska stor. Därför tror vi på att bjuda in till en gemensam dialog för att prata om vilka problemställningar som finns men också jobba lösningsorienterat och skapa samverkan, säger Hanna Lindén.  

Det är ju inte säkert att det i framtiden är den cirkulära ekonomin som måste anpassas till lagstiftningen

Stort behov av kunskap 

Hanna och kollegerna på RISE får ofta frågor från företag som undrar vad som är ok att göra vid återanvändning av produkter. Från branschorganisationen Trä- och möbelföretagen (TMF) upplever man att det finns behov av både mer dialog och förändrad lagstiftning. 

– Svensk industri ligger i framkant när det gäller utveckling av cirkulära kunderbjudanden och affärer. Samtidigt möter företag hinder i dagens regelverk som allvarligt hämmar framåtskridandet. För att gynna framväxten av cirkulär ekonomi måste näringsliv, akademi och politik samverka för att förändra både tillämpning och utformning av lagstiftning, säger Robin Ljungar, hållbarhetschef på TMF. 

Redo för framtida behov 

En annan aspekt inom cirkulär ekonomi handlar om framtidsadaptiva produkter som från början utformas för att kunna förändras och anpassas efter nya behov. I dagsläget är produkter som säljs ganska mycket utvecklade för att vara som de är. Men om man i framtiden vill att en produkt ska leva länge, så måste man från början designa och bygga den så att uppgradering och byte av delar är möjligt. En fråga blir då vilka möjligheter regelverken ger att tillverka produkter som redan från början byggs för att kunna förändras och över tid.   

– Cirkulär ekonomi är en ny praktik som ger upphov till nya frågeställningar. Det är ju inte säkert att det i framtiden är den cirkulära ekonomin som måste anpassas till lagstiftningen. Framöver behöver kanske lagarna ses över för att funka med samhällsutvecklingen, avslutar Hanna Lindén.  

Hanna Linden

Kontaktperson

Hanna Linden

Senior forskare

+46 10 228 46 75

Läs mer om Hanna

Kontakta Hanna
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.