Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Europeiskt initiativ för cybersäkra transporter

I takt med att fordon kopplas upp och blir beroende av kontakten med omvärlden för att fungera blir de också tänkbara måltavlor för cyberattacker med potentiellt katastrofala följder. För att hantera och förebygga riskerna med cyberattacker mot uppkopplade fordon utvecklar RISE och ett antal europeiska partners ett ramverk för cybersäkerhet som ska skydda fordon mot attacker.

Allt fler fordon kopplas upp världen över; fram till 2023 förväntas produktionen av uppkopplade fordon öka med drygt 16 procent årligen, för att 2023 nå drygt 76 miljoner fordon. Fordon kopplas upp mot varandra, mot infrastruktur och mot molnet, och bildar ett eget nätverk, Internet of Vehicles. I och med att fordonen kopplas upp blir de potentiella måltavlor för cyberattacker, som om de lyckas kan få katastrofala följder.

– En lyckad attack mot ett uppkopplat fordon kan medföra direkt fara för både fordonets passagerare och för omgivningen, säger Mudassar Aslam, senior forskare på RISE och delaktig i nIoVe-projektet. När fordon blir självkörande tillförs en extra dimension; i de fallen skulle det vara möjligt att helt enkelt lura fordonet att tro att det befinner dig någon helt annanstans än det faktiskt gör, och agera därefter.

Tester på rullande fordon

Uppkopplade fordons säkerhet och cybersäkerhet testas redan idag; bara i Sverige finns anläggningarna AstaZero och Awitar där fordonstillverkare kan testa motståndskraften mot yttre påverkan. Det som nIoVe-projektet adderar är möjligheten att testa alla system som ingår i Internet of Vehicles mot komplexa attacker. Testerna kan dessutom göras i realtid när fordonen körs på en testbana.

– Vi vill såklart minska möjligheterna till attacker mot uppkopplade fordon, säger Mudassar Aslam. Men vi arbetar också för att etablera nästa generations robusta nätverk för uppkopplade fordon, och för att kunna dela information över hela nätverket så att responstiden vid attacker kortas och effekterna av dem minimeras.

Ett helsvenskt alternativ

RISE har rollen som teknisk ansvarig i nIoVe-projektet, som består av 13 olika aktörer från sex olika europeiska länder. Men Mudassar Aslam ser en framtida möjlighet att genomföra liknande projekt helt och hållet i Sverige:

– Vi tittar just nu på hur vi ska göra för att koppla samman vår nya cyber range i Kista med befintliga test- och demoanläggningar för fordonsäkerhet som Awitar och AstaZero, och ge den en naturlig del i testbäddskedjan för automatiserade fordon. Inom ett par år ser jag absolut att vi ska kunna göra simulerade attacker från cyber rangen på ett fordon som körs på AstaZero.