Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ett litet steg i taget mot bättre hälsa

Mer rörelse och mindre stillasittande är för många det enklaste sättet att effektivt förbättra sin hälsa. Under två heta sommarmånader 2018 testades Länsförsäkringars innovationsapp Lev Friskare av 250 personer. Resultat: i snitt 20 procent mer rörelse och hela 70 procent uppfyllde Socialstyrelsens rekommendationer.

Att röra på sig har många positiva effekter på hälsan, såväl fysiska som psykiska. En är att vi blir mindre överviktiga och minskar riskerna för bland annat diabetes-2 och hjärt- och kärlsjukdomar.

Men kunskap och praktik hänger som bekant inte alltid ihop. Det vill Länsförsäkringar ändra på. Ett försök är appen Lev Friskt som är ett resultat av en innovationsworkshop som Länsförsäkringar med stöd av RISE och metoden co-creation arrangerade 2017. 724 idéer om ett tryggare och friskare liv kokades ner till 70 som senare blev 14. Tre valdes ut för att utvecklas och testas som piloter.


Designen kom till genom en så kallad designsprint där ett tiotal experter arbetade under en vecka i Länsförsäkringars huvudentré i Stockholm. Den byggdes sedan på, modifierades, renodlades och förtestades under tre månader innan sommarens test med 250 kunder hos länsbolagen i Göteborg och Bohuslän samt i Kronoberg.

– Resultaten var otroligt positiva. Hela 70 procent av användarna kom upp i Socialstyrelsens rekommendation för fysisk aktivitet och i genomsnitt rörde man sig 20 procent mer än tidigare. Trots att testet gjorde under två av de varmaste månaderna vi haft i Sverige, säger Niklas Huss, innovationschef på Länsförsäkringar.

Små utmaningar lockar till rörelse

På marknaden fanns redan många träningsappar, men att gå direkt från inaktivitet till träning är ett för stort steg att ta för många.

­– Frågan var hur vi skulle kunna skapa något som kan konkurrerar med soffan, teven, surfplattan, godisskålen och andra snabba belöningar efter jobbet, förklarar Niklas Huss.

Svaret blev en tjänst som genom små utmaningar som, utan att ta någon större mängd tid i anspråk, utmanar användaren och ger dem belöningar i form av nya löv och klättring mot högre nivåer i appens digitala livsträd.

– Appen triggar människor att välja trapporna i stället för hissen, hoppa av bussen en hållplats tidigare och gå den sista biten eller att välja gående möten. För varje uppnått mål per dag får du ett löv och uppnådda mål fem dagar i rad ger en ny nivå och ditt livsträd växer i appen, säger Niklas Huss.

För att ytterligare trigga och stimulera deltagarna planterade Länsförsäkringar riktiga träd i Afrika i takt med att delmål uppnåddes. Dessutom fanns en intern tävling där man kunde se vilka tre deltagare som var mest aktiva och en ”länskamp” med den genomsnittliga aktiviteten i Göteborg och Bohuslän respektive Kronoberg.

– En viktig erfarenhet är att människor triggas av olika saker. Några gillar att tävla, andra att kunna påverka miljön genom trädplantering. För en del räcker det med att bygga sitt eget livsträd och se sina framsteg, säger Niklas Huss.


Niklas Huss
Niklas Huss, innovationschef på Länsförsäkringar.

Viktigt att skapa långsiktiga vanor

En slutrapport har nu lämnats till Länsförsäkringars affärsavdelning som tar insikterna och lärdomarnas vidare. Troligen kommer en kommande app inte se ut precis som piloten, men använda delar av innehållet.

Men Niklas Huss har också lyft idén till europeisk nivå. Dels till Eurapco som är en samarbetsorganisation för kundägda försäkringsbolag, dels till EU-stödda nätverket EIT Health (där även RISE är verksamt).

Tanken med EIT Health är att fler ska lära sig mer om vad som får människor att förändra sitt beteende och att göra en djupdykning i hur man kan få nya goda vanor att bli långsiktigt bestående.

– Och genom Eurapco vill vi erbjuda appen eller en utveckling av den till många fler européer. Om det blir till kunder i olika försäkringsbolag eller fri tillgång till alla återstår att se, Niklas Huss.

Enligt Huss finns det en stor efterfrågan på proaktiva tjänster som kan få en större del av befolkningen att leva ett aktivare och friskare liv. En orsak är att sjukvården inte klarar att hantera de vårdbehov som är ett resultat av en inaktiv livsstil. En annan är förstås en vilja att minska det mänskliga lidandet.

– Det pågår en diskussion om vilka tjänster vi skulle kunna erbjuda, för vi är övertygade om att de behövs. Samhället måste flytta fokus från reaktiva till proaktiva insatser. Jag skulle vilja se någon form av statligt sjukförsvar som får en budget för att utbilda människor i hur man förebygger fysiskt och psykisk ohälsa och även erbjuder förebyggande tjänster.

App som förebygger psykisk ohälsa

Nästa bidrag från Länsförsäkringar blir en app där användare genom självskattning kan få bättre koll på sin psykiska hälsa.

– Den kommer att testas i april bland våra anställda. De kommer att få svara på fem frågor om dagen som kan handla om till exempel sömn eller hur privatlivet fungerar. Efter ett tag ser användaren om trenden är positiv eller negativ. Om mönstret är negativt kan man göra något åt saken innan det leder till utbrändhet eller annan psykiskt orsakad sjukskrivning. Tillsammans står de i dag för nästan hälften av alla sjukskrivningar, säger Niklas Huss.


Profile image

Peter Sandberg

Projektledare

peter.sandberg@ri.se

Läs mer om Peter