Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ett intelligent hus för kontor och innovation

Allt fler människor flyttar in till städerna, samtidigt som klimatförändringarna behöver tacklas. Framtidens stad behöver uppgraderas med smarta integrerade system för mobilitet, energi och resurser. På många håll i världen genomförs därför en rad satsningar i syfte att utveckla hållbara samhällen – som i Göteborg, där en speciell byggnad tar form.

Som ett steg på vägen mot den framtida hållbara staden spänner statliga fastighetsbolaget Akademiska Hus innovationsbågen ordentligt vid byggandet av A Working Lab i Göteborg.

– Vi behöver lära oss mer om hur vi utvecklar byggnader och campus för framtiden utifrån digitaliseringens möjligheter och nya pedagogiska former. I A Working Lab testar vi detta i praktiken för att kunna använda det på nationell nivå, säger Birgitta van Dalen, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

RISE tillhandahåller kompetens inom bland annat energi- och resurseffektiva byggnader, digital infrastruktur, akustik, trähusbyggnation, framtidens lärandemiljöer och cirkulära möbelflöden. RISE blir även en viktig samverkanspartner i de innovationsprojekt som genomförs i byggnaden – som beskrivs som en innovationsarena och en testbädd i sig. Här testas nya hållbara produkter, utvecklas framtidens tjänster och affärsmodeller formas. Inte illa för en kontorslänga år 2019.

Men så blir A Working Lab Akademiska Hus mest intelligenta hus någonsin, med ett innovationsprogram som rullade redan i byggprocessen. I bygget av AWL hölls en rad frågor öppna, för att inte begränsa innovationsförloppet, vilket Birgitta van Dalen summerat så här:

– Det har inte gått att säga säkert från början vad som borde prioriteras eller inte. Detta har varit en nyttig erfarenhet för Akademiska Hus och faktiskt en katalysator för Akademiska Hus sätt att se på innovation.

När A Working Lab står klart flyttar större delen av RISE Göteborgskontor och Akademiska Hus huvudkontor in. Där ska finnas ett Learning Lab – en arena för forskning om lärande – i direkt anslutning till ytor för co-working, makerspace, café och restaurang. Ambitionen är att skapa många multifunktionella utrymmen som kan anpassas efter olika verksamheter.

Då hållbarhet utgör en vital del av byggnadens DNA ställs också höga miljökrav. Huset byggs energieffektivt och i en hybridstomme av stål, trä och korslimmat trä. Elen skapas till del i egna solceller. Planen är att byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Guld.

Själva huset – en testbädd i sig

A Working Lab i Göteborg är Akademiska Hus mest intelligenta hus någonsin, med eget innovationsprogram för både byggprocessen och den färdiga innovationsarenan. Med byggnaden som laboratoriebänk testas och utvecklas nya hållbara produkter, tjänster och affärsmodeller inom allt från energieffektivt byggande till framtidens lärandemiljöer och digital infrastruktur.

Published: 2019-05-09
Lisa Ossman

Kontaktperson

Lisa Ossman

Avdelningschef

Läs mer om Lisa

Kontakta Lisa
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.