Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Enklare kontroller av mätinstrument med ny app

Butiksvågar och bensinpumpar måste enligt lag kontrolleras. En helt ny app kan nu göra denna kontroll smidigare med ökad kvalitet, samt även mer miljövänlig.

Mätinstrument i industri och detaljhandel måste kontrolleras regelbundet. Det kan handla om att den volym bensin du tankar från en bensinpump faktiskt stämmer överens med vad du får i tanken. Eller att frukt- och godisvågen i en matbutik visar rätt vikt. Butiker med olika mätinstrument omfattas av ett regelverk, du som kund ska helt enkelt kunna lita på att vågen är korrekt. RISE har sedan länge gjort sådana här kontroller, men arbetet har tidigare utförts mer traditionellt, med manuell hantering. 

– Kontrollanterna har registrerat alla uppgifter och all mätdata med papper och penna. Väl tillbaka på kontoret efter kontrollbesöket, har de även fått registrera allt i en databas. Det har alltså varit dubbelarbete som kostat mycket tid, förklarar Eddie Hasth, enhetschef inom området kalibrering och verifiering på RISE. 

Pappersförbrukningen minskar 

Eftersom RISE gör närmare 30 000 kontrolluppdrag varje år är det inte svårt att föreställa sig den mängd papper och dokument som genereras och vilket merarbete som krävs för att registrera informationen två gånger. Som ett led i digitaliseringen, men också för att öka effektiviteten och minska miljöbelastningen har RISE utvecklat en app där all information sparas, allt från butikslistor och registrering av en butiks våg eller pump, till provmetoder och rådata från mätningar.   

– Kvaliteten ökar eftersom medarbetarna gör allt arbete på plats och eftersom alla data bara behöver registreras en gång, det blir mindre risk att göra fel, förklarar Eddie Hasth.  

En av de stora fördelarna är också att pappersförbrukningen minskar, vilket i förlängningen påverkar miljön positivt, samt även att medarbetarna sparar tid.  

– När kontrollanterna kommer ut i butiken öppnar de appen direkt och får då upp all information om mätinstrumentet som ska kontrolleras, tidigare mätdata samt att de även får underlag i appen för att kunna skicka faktura efter jobbet. Det går också att göra sökningar på närliggande butiker för att på så sätt effektivisera arbetet och minska resandet, säger Eddie Hasth.  

95 procent nöjda kunder  

Mats Olsson, biträdande enhetschef på RISE, är en av teknikutvecklarna som har utvecklat appen.   

– Vi har tagit fram JustApp helt från scratch och vi är först med det här, det finns ingen liknande tjänst, förklarar Mats Olsson. Han berättar att RISE har arbetat med allt från att utveckla appen till att utbilda alla användare runt om i Sverige. Responsen är genomgående positiv. Förutom att kontrollanterna från RISE kan förenkla sitt arbete är också kunderna, alltså butikerna, nöjda. 

– Kunden kan se sina kontrollresultat direkt i vår kundwebbportal, tidigare fick de vänta flera dagar på en sammanställning. Vi har gjort en första marknadsundersökning och resultatet visade att 95 procent av kunderna är nöjda, säger Mats Olsson.  

Bara början på appens potential 

JustApp är dynamisk och tanken är att den enkelt kan användas inom andra områden och även modifieras för andra verksamheter på RISE. Intresset har hittills varit väldigt stort. 

– Vi har fått förfrågan från andra avdelningar inom RISE, som bland annat arbetar med besiktning av maskiner. De skulle kunna göra om appen och bygga ut med andra typer av provningar, så att den fungerar för deras verksamhet, säger Mats Olsson och avslutar:  

– Vi är först ut med appen, men det betyder absolut inte att det är stopp. Vår tanke och förhoppning är att vi kan sprida det här och göra det möjligt för många andra att använda appen. 

Published: 2018-10-11