Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

En portal för inspiration och samverkan

När coronapandemin slog till ställdes vård och omsorg i Sverige inför utmaningen att snabbt ställa om och digitalisera sin verksamhet. I samverkan med flera organisationer och myndigheter lanserade RISE rekordsnabbt webbplatsen digitalvardochomsorg.se. Syftet med webbplatsen är att samla kunskap kring digitalisering av vård och omsorg för att stötta kommunerna i digitaliseringsarbetet.

– Arbetet med digitalisering av vård och omsorg har hållit på ett tag men coronapandemin har accelererat behovet och satt fart på utvecklingen, säger Ann-Sofie Mårtensson, expert inom digital hälsa på RISE. Som en hjälp i den snabbdigitalisering som nu sker inom vård och omsorg har vi tagit fram webbplatsen där vi samlat både stöd och inspiration.

Webbplatsen erbjuder konkret stöd till socialtjänsten i kommunerna i form av digitala verktyg och checklistor, den är även en källa till inspiration och en arena för samverkan mellan olika aktörer inom vård och omsorg. Platsen ska ge kommunerna stöd i deras digitaliseringsarbete och fungera som en kompass och samlingsplats för relevant information. Om man går in på sidan en gång i veckan har man bra koll på vad som är på gång och vad man behöver tänka på.

– Det unika med webbplatsen är att vi som en neutral part haft möjlighet att samla både det offentliga och marknadens intressenter på samma ställe, något som är uppskattat, säger Maria Gill, projektledare på RISE. Vi har gått in i projektet med inställningen ”att dela är att lära”.

Att dela är att lära

Brett utbud i innehållet

Trots att webbplatsen bara har funnits en kort tid har det snabbt blivit många besökare. Det publicerade materialet har laddats ned frekvent – trots att endast små insatser gjorts hittills för att marknadsföra innehållet.

– Eftersom materialet byggs på hela tiden har vi sedan lansering arbetat med strategin att sprida i många kanaler via många små insatser kontinuerligt och inte göra en jättelansering, förklarar Ann-Sofie Mårtensson.

På webbplatsen finns allt från en checklista för upphandling, film om hur en kommun jobbar med digitalisering, hur en kommun har gjort när man gått över till digitala inköp, hur man kan jobba med nyttorealisering, inspiration om hur välfärdsteknik kan öka självständighet och delaktighet hos olika invånare till en sammanställning över vilka olika stöd som finns hos en rad olika myndigheter. Enkelt och konkret är ledorden.

Anledningen till den stora spridningen i innehållet är att olika kommuner befinner sig i olika faser och har olika möjligheter. Det är många myndigheters information kommunerna behöver ha koll på och på den här sidan kan de hitta mycket på samma ställe.

RISE driver webbplatsen tillsammans med Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet, SKR, Föreningen Sveriges socialchefer, Upphandlingsmyndigheten, PTS, IT & telekomföretagen, Swedish Medtech och Medtech4health och den medfinansieras av Socialdepartementet.

Här finns länkar till samverkansaktörernas specifika material som samlats för att möta den nya utmaningen. På Utbudsplatsen finns leverantörer av olika digitala produkter och tjänster för vård och omsorg.

Coronapandemin driver också på samverkan kring innovation

Samverkan för att använda våra resurser smart

När vård och omsorg ska digitaliseras kommer samverkan mellan kommuner och andra aktörer bli avgörande. Här hoppas både Maria Gill och Ann-Sofie Mårtensson att digitalvardochomsorg.se ska kunna fylla en funktion som samverkansyta.

– Samverkan mellan kommuner har blivit allt vanligare, säger Ann-Sofie Mårtensson, och digitaliseringen gör att kommunerna inte heller behöver begränsa sig till att samverka i den geografiska närheten, utan kan titta på andra likheter som strukturen hos befolkningen till exempel. Vi hoppas att webbplatsen ska bli en plats där man hittar varandra genom att läsa om alla initiativ som görs inom socialtjänsten, att berätta om dem för utomstående och få till samverkan.

Förhoppningen är också att webbplatsen ska bli ett sätt för kommunerna att dra nytta av det som utvecklats på andra håll, och på så sätt bygga på varandras erfarenheter.

– Coronapandemin driver också på samverkan kring innovation. Det finns ett starkt driv att värna skattepengen i kommunerna, att återanvända skattemedel om och om igen istället för att till varje pris utveckla något eget. Vi hoppas kunna stötta den utvecklingen ytterligare med hjälp av digitalvardochomsorg.se, säger Maria Gill.

Digitaliseringen är här för att stanna

Även om orsaken till det kraftigt accelererade behovet av digitalisering av vård och omsorg stavas coronapandemin betyder det inte att verksamheten kommer att kunna gå tillbaka till tidigare rutiner och funktioner när pandemin är över. De digitala lösningar och arbetssätt som introduceras nu kommer att etablera sig som det nya normala tror Maria Gill:

– Det finns flera anledningar till att det vi ser nu är början på en permanent omställning. Det finns inte, och kommer inte att finnas, tillräckligt många händer att tillgå för att fortsätta jobba som man hittills har gjort. Dessutom kommer invånarna att kräva att de digitala lösningar som tagits fram och erbjuds nu också ska finnas tillgängliga efter pandemin. Den här webbplatsen är en hjälp till kommunerna att klara av att göra annorlunda och anpassa sina arbetssätt till digitaliseringen.

Published: 2020-07-02
Ann-Sofie Mårtensson

Kontaktperson

Ann-Sofie Mårtensson

Expert Digital Health

Läs mer om Ann-Sofie

Kontakta Ann-Sofie
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.