Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

En oas av glas - bullerdämpning som fungerar

I dagens städer är ljudnivån hög och ständigt närvarande. Går det att skapa miljöer där buller och skval byggs bort? I projektet Tysta Offentliga Rum skapas andrum med hjälp av sexkantiga glaskonstruktioner.

Störande trafikljud är inte bara irriterande. Det kan också skapa sömnsvårigheter, försämra prestationsförmågan och öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. När städerna växer och trafikflödet ökar blir det allt mer ont om tysta platser i den urbana miljön.

Projektet Tysta Offentliga Rum utforskar koncept för att skapa bullerdämpande platser.

– Nu är vi inne i tredje fasen och då är det stort fokus på att få till platserna på ett sätt som känns rätt för de som ska använda ytorna, säger Jerry Eriksson, glasexpert på RISE.

Rummen består av hexagonala – sexkantiga – moduler med glasväggar. I mätningar har man kunnat mäta upp bullerdämpningar på 20 decibel jämfört med omkringliggande miljö.

– Den hexagonala formen sprider bort ljudet. Sedan är glaset i sig bullerdämpande, med mer tyngd och en laminering som ger annan densitet vilket också dämpar vissa frekvenser, säger Jerry Eriksson.

Modulerna är byggbara nästan som ett lego. Med en enskild eller handfull moduler kan man skapa ett litet tyst rum på exempelvis ett torg – medan man med många moduler kan bygga ett långt bullerskydd längs en väg.

RISE deltar i projektet som forskningspartner.

– Vi bidrar bland annat med vår expertis kring ljudmätningar och tekniken runt det området, säger Jerry Eriksson.


Tysta offentliga rum

Tysta Offentliga Rum är ett koncept som skapar bullerdämpande platser av hexagoner i glas som man kan gå in i. Störande trafikljud och buller dämpas med hjälp av avancerad teknik, som skapar en behagligare ljudupplevelse. Konceptet utvecklas mot en marknadsetablering och breddas mot byggprojekt och skolor samt stöttar utvecklingen av policys och direktiv.

Samarbetspartners: IMCG, RISE, Universeum, Akademiska Hus, Johanneberg Science Park, Hydro, Watteriet, Mayor of London, Alufront, Chalmers och Göteborgs universitet.