Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Elvägar – framtiden för fordonstrafiken?

Att elbilen kommer dominera i framtiden är det nog få som ifrågasätter men hur är det med vägarna? Jo, troligen kommer en stor del av vårt vägnät att vara elektriskt. På Gotland skrivs just nu världshistoria när RISE tillsammans med flera andra aktörer påbörjat byggandet av världens första trådlösa elväg.
– Det vi gör nu är att bygga en demosträcka där vi ska köra en elbuss och en ellastbil på allmän väg, säger Oscar Enerbäck, projektledare på RISE.

Fördelarna med elvägar är många. Inte minst ur klimatsynpunkt. Elvägar är nämligen en möjlig lösning på ellastbilens akilleshäl, räckvidden, då en elväg möjliggör laddning av fordon under färd. Viktigt för en bransch som ska vara klimatneutral senast 2045.

–  Tunga transporter står för ungefär 20 procent av växthusgasutsläppen inom transportindustrin. Fördelen med elvägen är att den kan möjliggöra energiöverföring samtidigt som fordonet rör på sig. Då spar man också tid jämfört med att man måste stå still och ladda, säger Oscar Enerbäck. Ambitionen är att det här ska bli sättet vi överför energi till fordon för långväga transporter.

Lättare och billigare fordon

Laddning under färd innebär också att fordonens batteri kan vara mindre än normalt vilket kan ge en lägre fordonsvikt och mer utrymme till att transportera gods. I förlängningen skulle det också kunna innebära billigare fordon.

– Om du kan ha ett mindre batteri ombord och på så vis hushålla med mineraler skulle det kunna leda till billigare fordon, säger Oscar Enerbäck.

En annan fördel är att elvägen har en effektivare energiöverföring från källa till hjul jämfört med fossila drivmedel.

Trådlös teknik

Vägsträckan mellan Visby och Visby flygplats är totalt 4,1 kilometer varav drygt en kilometer elektrifieras. Det finns olika tekniker för elvägar. Vägen som nu byggs på Gotland blir induktiv. Det innebär att energin överförs trådlöst genom magnetfält som skapas av spolar under vägbanan som fångas upp av en spole ombord i varje fordon. Tekniken kan jämföras med andra tekniker där fordonet behöver ha fysisk kontakt med till exempel en luftledning eller en skena i vägen.

Oscar Enerbäck menar att induktiva elvägar har flera fördelar gentemot andra teknikerna.

– Dels märks det inte av eftersom elinfrastrukturen är under vägen, dels är det väldigt få rörliga delar vilket minskar underhållet. Det finns heller inte någon fysisk kontakt som kan orsaka mekaniskt slitage, säger han.

Ytterligare en fördel med en induktiv elväg är att de flesta fordon kan anpassas för att utnyttja elvägen.

– Du kan sätta en sådan här spole på en personbil, men till en början handlar det om tunga transporter eftersom de är svårare att elektrifiera och går långt, säger Oscar Enerbäck.

Vill vi ha elektrifierade fordon behöver vi generera mer el

SmartRoad Gotland

Sverige väl lämpat för elvägar

RISE kommer främst att analysera och utvärdera funktionen och nyttan med vägen men också räkna på kostnader och samhällseffekter av fler elvägar. För fler elvägar kan det bli i framtiden, då Sverige lämpar sig utmärkt för den här typen av vägar.

– I Sverige har vi ett ganska tillförlitligt elnät och vi har en miljövänlig generering av el, så är inte fallet i hela världen, säger Oscar Enerbäck.

Men idag är behovet av el så stort i vissa delar av landet att kapaciteten på elledningarna inte räcker till, en större utbyggnad av elnätet är alltså ett måste för att elektrifiera en större del av fordonsflottan. 

– Vill vi ha elektrifierade fordon behöver vi generera mer el och se till att det finns framdraget till våra vägar, säger Oscar Enerbäck.

Elvägar för kollektivtrafik ett tänkbart första steg

När vi kan få se fler elvägar i stor skala vill Oscar Enerbäck inte spekulera i men det är möjligt att ett första steg blir elvägar för kollektivtrafik eller en elväg mellan två platser med mycket regelbundna transporter.

– Totalekonomin för elvägar är lättare att beräkna på en sträcka med ett regelbundet flöde av kända fordon.  Exempelvis transporter mellan en gruva och en hamn. Men det är inte helt utrett ännu var elvägar är mest lämpade, säger han.

Published: 2019-10-28
Oscar Enerbäck

Kontaktperson

Oscar Enerbäck

Project Leader Senior Researcher

Läs mer om Oscar

Kontakta Oscar

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.