Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Einride vill göra transportsektorn hållbar

Den globala transportsektorn står för drygt 20% av världens utsläpp av koldioxid. Branschen dras också med utmaningar som förarbrist, samtidigt som e-handelns tillväxt gör att behovet av lastbilstransporter växer. Svenska Einride erbjuder transporttjänster som bygger på elektriska, självkörande lastbilar och ser möjligheten att på det viset driva utvecklingen mot ett hållbart transportsystem. 

Den 15 maj 2019 skrevs historia när Einrides Pod som första självkörande lastbil utan förarhytt körde på allmän väg vid DB Schenkers anläggning i Jönköping. Podden transporterar gods mellan ett lager och en terminal och installationen är den första i sitt slag i världen.

– Tekniken för att realisera självkörande, elektriska fordon finns redan, berättar Pär Degerman, CTO på Einride. Knepet är att kunna utveckla en kommersiellt gångbar lösning. Här är vår installation i Jönköping ett bra exempel, men givetvis utvecklas och förfinas utförandet, lösningen och de underliggande teknikerna hela tiden.

Tekniker behöver kombineras

När transportsektorn står inför utmaningar som rör klimatpåverkan ser Einride potentialen i elektrifiering, och genom att kombinera elektrifieringen med självkörande teknik kan framförandet av fordon optimeras. Samtidigt menar Pär Degerman att batteridrift inte är den enda tekniska lösningen för alla behov hos vägtrafiken.

– Batteridrivna fordon tror vi är den bästa lösningen just nu för lastbilstransporter, men för att lösa det totala transportbehovet i samhället så måste vi se möjligheterna med alla tillgängliga tekniker, säger Pär Degerman. Det finns också ett behov av att näringsliv och stat kopplar ett tydligare grepp kring utbyggnaden av infrastruktur som till exempel laddstationer.

Einride pod på AstaZero

Utveckling på testbanan

Ett viktigt moment i utvecklingen av Einrides lösning är testning av fordonen innan de rullas ut i kommersiella installationer. Det sker i dagsläget till stor del på testbanan AstaZero utanför Borås. Där kan systemuppdateringar testas under utvecklingen:

– Att vi kan testa podden i en säker, repeterbar och sluten miljö i nära anslutning till resten av vår verksamhet är viktigt för ett företag som Einride. Det möjliggör ett agilt arbetssätt och hög utvecklingstakt. När vi behöver mer komplexa testmöjligheter eller för att visa upp vår lösning för olika intressenter som till exempel kunder, partners och media så kan vi även genomföra dem på AstaZero. 

Samverkan kring lagar och regler

Frågor som rör trafiksäkerhet och allmänhetens förtroende behöver också arbetas med i takt med att självkörande fordon blir en del i vardagstrafiken. Här krävs det enligt Pär Degerman samarbete mellan företag, myndigheter, väghållare och lagstiftare.

– Lagstiftning och regelverk behöver anpassas till självkörande fordon. Här och nu behöver vi förstå hur vi kan tillgodose de regelverk som finns på plats idag, men över tid måste vi titta på hur lagar och regler bör se ut för att göra det möjligt att införa självkörande fordon på ett säkert sätt i samhället. Här spelar vi gärna en aktiv roll.

Vi har ständigt en operatör som kan framföra fordonet på distans

Människans roll fortfarande viktig

Även om Einride arbetar med självkörande transporter har människan fortsatt en viktig roll i systemet kring de självkörande fordonen. 

– Våra operatörer övervakar, och vid behov assisterar, fordonen, förklarar Pär Degerman. När vi fortfarande utvecklar lösningen så gör operatören det möjligt för oss att börja testa tjänsten i riktiga transportflöden. Vi har ständigt en operatör som kan framföra fordonet på distans men kan successivt öka graden av autonom körning.

Systemet med fjärrstyrning via operatör demonstrerades i Ericssons monter vid Mobile World Congress i Barcelona i februari 2019. Där kunde besökare på mässan ta plats i en simulator liknande miljö och via 5G styra en av Einrides poddar på testbanan AstaZero utanför Borås. Demonstrationen är bara ett exempel på samarbetet mellan RISE och Einride.

– Det här är också ett bra exempel på hur våra neutrala och öppna testbäddar möjliggör samarbeten som annars hade varit omöjliga. För att göra demonstrationen krävdes deltagande både från Ericsson, Einride och AstaZero. Automatiseringen av transportsystemet är tvärfunktionell och kräver insatser från många discipliner samtidigt och den här typen av samarbete kommer vi se allt mer av säger Peter Janevik, VD för AstaZero.

Einride pod i Awitar

Typgodkännande krävs

För att fordonen ska kunna köras på allmän väg behövs ett typgodkännande från Transportstyrelsen. Här har Einride kunnat göra nödvändiga tester i RISE EMC-kammare i Borås, Awitar.

– Fordon som ska framföras på allmän väg behöver uppfylla EMC-kraven i UN ECE R10, som är FN:s internationella krav på typgodkännande av fordon, förklarar Tomas Bodeklint, sektionschef på RISE. Det här kan vi hjälpa till med i Awitar.

Ansvar för omställning till hållbara lösningar

Einrides installation i Jönköping ser företaget som ett första steg i en omställning av transportsektorn. Bolaget har i skrivande stund liknande piloter på gång tillsammans med Lidl Sverige i Halmstad och Svenska Retursystem i Västerås. 

Sverige har sedan lång tid tillbaka en stor fordonsindustri och har därför både ett ansvar för att vi äger en teknisk skuld, samt goda möjligheter till en snabb omställning till mer hållbara transportlösningar. Här kan vi vara en drivande kraft för förändring, avslutar Pär Degerman.

Publicerad: 2019-11-05
Peter Janevik

Kontaktperson

Peter Janevik

Enhetschef

Läs mer om Peter

Kontakta Peter
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.