Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Effektivare akutvård med hjälp av positionering

På en akutmottagning måste det gå undan. Beslut och prioriteringar som påverkar liv fattas dygnet runt. Då kan man inte förlora tid på att leta efter patienter eller utrustning i olika rum.  I projektet TagOn kunde RISE tillsammans med sjukvård och näringsliv hitta en positioneringslösning som minskade letandet.

Vårdutrustning med TagOn
Med hjälp av små taggar, TagOn, som fästs på patienter, personal och utrustning ges en god bild av vad som händer på akutmottagningen.

– Vi försökte hitta de problem som personalen upplevde och sedan förstå och analysera flödena, säger Fredrik Nilsask, projektledare hos RISE.

Med hjälp av armband och små taggar som fästs på patienter, personal och utrustning går det att få en god bild av vad som händer på akuten. Med hjälp av positionering, databehandling och ett begripligt gränssnitt kan man i realtid följa till exempel hur lång tid en patient får tillbringa i väntrummet, när en brits behöver tvätt eller hur många kilometer ett verktyg dragits runt under ett arbetspass. 

Stora tidsbesparingar

– När det kommer till tiden som går åt till att leta rätt på utrustning kunde vi genom våra undersökningar troliggöra att tiden kan minskas ner till en tredjedel, säger Fredrik Nilsask.

Pilottesterna utfördes på akutmottagningen i Lund. Utslaget på ett år skulle tidsbesparingen kunna landa på runt 5000 arbetstimmar tack vare positioneringssystemet. Men det är inte bara arbetsverktyg som kan vara på vift, även patienter och kollegor måste lokaliseras. I piloten minskade personletandet från 30 minuter per arbetspass ner till 20 minuter. 

– När det blir hårt tryck på akuten så flyttas patienter ofta mellan rum så att de kan behandlas i prioriteringsordning. När det ska gå undan är det viktigt att veta var patienterna är, dessutom kan rumsbyten indikera att belastningen är stor och ge ett objektivt mått på densamma, säger Fredrik Nilsask.

Tätt samarbete för att säkerställa nyttan för personalen

I TagOn-projektet samarbetade man mycket nära med Region Skåne/SUS personal med regelbundna möten och workshops för att kunna säkerställa att lösningarna verkligen kom personalen till nytta. Övriga projektpartners har alla bidragit med olika unika kompetenser. Sony har bidragit med den tekniska infrastrukturen i form av taggar, armband och molntjänster och KnowIT med integration och appar. RISE haft en projektledande roll och utnyttjat sin expertis inom mätteknik, databehandling och användarvänlighet.

Bonusupptäckter

Under piloten hade man som mest ett 80-tal patienter och olika utrustningar som kunde följas samtidigt.

– Det blev en hel del intressanta sidoupptäckter under resans gång, säger Fredrik Nilsask. Bland annat kunde vi se att vissa instrument med fördel kunde delas mellan avdelningar – när man alltid visste var de fanns gick det att planera användningen bättre. Det gick även att upptäcka när relativt friska patienter tog sig till rökrutan under väntan eller att det helt enkelt gick hem. När det gick att se om en kollega man sökte befann sig i ett operationsrum, då kunde man snabbt besluta att inte störa och hitta någon annan att be om hjälp eller liknande.

Under hela projektets gång har de etiska aspekterna diskuterats. Allt patienter som deltog i piloten har gjort det frivilligt.

– Jag har faktiskt inte hört att någon känt sig besvärad. När vi berättat att det är till för att underlätta och förbättra arbetet på akuten har det funnits en stor förståelse, säger Fredrik Nilsask.

Efter att projekttiden löpt ut har akutmottagningen fortsatt att använda systemet för utrustningen. Och Sony har även installationer på andra sjukhus och industrier.

Nu tittar man från flera håll på möjliga fortsättningar på TagOn.

– Utifrån det vi redan utvecklat finns det många intressanta frågor att titta på. Till exempel när det kommer till smittspårning. Har man följt en patient kan man ju i efterhand se vilka rum den varit i och vilka som varit där samtidigt.

Fakta

Projektnamn: TagOn

Projektpartners: RISE, Sony, KnowIT, Region Skåne, Lunds Universitet, Malmö Högskola.

Varaktighet: 2015-2017

Publicerad: 2018-09-17