Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

DNA-analyser löser korrosionsproblemet

Bättre förståelse för hur biofilm bildas krävs för att bestämma nya miljövänliga metoder för begränsning av mikrobiellt orsakad korrosion eller för att undvika hälsoproblem på grund av bakterieförorening av metalliska ytor.

Bakterietillväxt på material kan leda till flera problem. Dels korrosion (så kallad mikrobiellt inducerad korrosion), dels hälsoproblem när det rör metalliska material i dricksvattensystem.

Samarbete med mikrobiologer

Institut de la Corrosion, ett dotterbolag till RISE, har i flera år arbetat tillsammans med mikrobiologer för att analysera egenskaperna hos de bakterier som är inblandade i korrosionsprocessen. Det innefattar användning av den mest avancerade tekniken för DNA- och RNA-sekvensering tillsammans med teknik för högupplöst bildbehandling. Arbete med en doktorsavhandling pågår inom området vid Institut de la Corrosion, för att få en bättre förståelse för bakteriernas exakta egenskaper och hur de uppträder vid korrosion.

Möjligheter att begränsa bakterietillväxt

Det arbete som hittills utförts har lett till en karakterisering av bakteriesamhällen som bildas på rostfritt stål i havsvatten. Arbetet gör det möjligt att utforma alternativa begränsande metoder för att ersätta klorering som används i stor utsträckning idag, till exempel i kylvattenenheter, men som också är förknippade med miljöproblem.

Parallellt har riskerna för bakterietillväxt på metallytor eller på nya beläggningar för dricksvattensystem undersökts i olika projekt med hjälp av liknande avancerade tekniker. Studierna har hjälpt till i valet av material och ytbehandlingar med optimerad korrosionsprestanda och minimal bakterietillväxt.

Published: 2018-12-20