Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Digitalt helhetsgrepp vid sågverket

Sågverket Moelven Valåsen i Karlskoga har tagit ett helhetsgrepp över all produktionsdata, från timmermottagning till utlastning av färdiga produkter. Målsättningen är att utnyttja råvaran bättre och reducera energianvändningen, och på det viset höja produktvärdet och öka produktiviteten.

Vi vill höja produktvärdet med tio procent genom att utnyttja råvaran bättre, Peter Rockedahl vid Moelven.

Även om produktionsprocesserna redan är högautomatiserade vid Moelven Valåsen, är den digitala data som samlas in uppdelad i informationsöar. Ansatsen i projektet är att få ett helhetsgrepp över all data och använda den för att kunna nå effektmålen.

– Vi vill höja produktiviteten, höja produktvärdet med tio procent genom att utnyttja råvaran bättre och reducera energianvändningen, berättar Peter Rockedahl vid Moelven.

Det ska ske genom att bättre mäta vad som händer i produktionskedjan, analysera och få fram underlag för snabba justeringar.

Varje stock får ett virtuellt fingeravtryck

Produktionsprocessen skiljer sig från tillverkningsindustrin, där man sätter samman. I ett sågverk gäller det omvända; råvara delas isär i delprocesser som sågning, torkning och sortering. Identitetssättningen sker vid intaget, där varje stock får en unik identitet baserad på virkesstrukturen. Det virtuella fingeravtrycket följer med de sågade trästyckena genom hela processen, vilket gör det möjligt att följa produktionsflödet via olika mätpunkter.

Mer konkret vill Moelven styra timmerkvaliteten bättre så det blir rätt kvalitet på slutprodukten.

De vill också minska risken att produkterna går sönder i tillverkningsprocessen, och spara energi, exempelvis genom att styra torkningen bättre. Målet är att minska tiden för stillestånd med 15 procent.

– Med lösningen kommer vi att få ett systemstöd som kan överblicka helheten och som ger automatiserade samband mellan olika händelser. Det gör det möjligt att genomföra korrigeringar under själva produktionsprocessen.

Samlar in data från mängder av maskiner

Ett visst informationsutbyte mellan processerna har funnits tidigare, men det har endast medgett att åtgärder kunnat sättas in i efterhand.

– Det talas mycket om Industri 4.0, men det är hur man får ihop det på maskinnivå som är det intressanta. Systemstöd i molnet låter förföriskt, men det svåra är att varje maskin ska leverera data och man måste ha en datastruktur som matar på ett effektivt sätt. Det handlar om att samla in data från mängder av maskiner på ett stort område och säkerställa att det verkligen stämmer.

Möjliggör att ha kompetens på distans

Utöver effektmålen medför projektet även en kompetenskomponent.

– Vi kan koppla in människor på distans och kvalificerad utvecklingspersonal kan adderas utan att vara på plats vid sågverket, säger Peter Rockedahl.

RISE har fungerat som koordinator och bidragit med tekniskt och teoretiskt kunnande.

– De har spetskompetens både inom det digitala området och den trävarumässiga delen. RISE har tvingats tänka industrialisering och kommersiell nytta för att projektet ska hålla fokus.

Med i projektet är även teknikföretagen RemaSawco och Schneider Electric.

– Du vidgar perspektivet på ett annat sätt när du släpper in extern kompetens. Vi har funnit några vägar som vi inte skulle ha hittat utan dem. Sammanfattningsvis har det varit en fantastisk resa, avslutar Peter Rockedahl.

Moelvens största sågverk

Moelven Valåsen AB är Moelvens största sågverk och ligger i Karlskoga. Företaget omsätter 70 miljoner euro och har 95 anställda. De sågade trävarorna säljs på den skandinaviska marknaden och på export.

Anders Lycken

Forskare

anders.lycken@ri.se

Läs mer om Anders