Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Digital testsite ska transformera svensk pappersindustri

I en tid då digitaliseringen blir allt mer konkret behöver industrin anpassa sig till nya förutsättningar. Genom projektet SALLPI arbetar RISE tillsammans med partners för att digitalisera fysiska testbäddar och stötta industrins digitala transformation. Ett exempel på detta ser vi i Stockholm, där digitala demonstratorer har tagits fram för FENIX, RISE pilotpark inom papperstillverkning.

Svensk massa- och pappersindustri genomgår en stor förändring med allt större krav på flexibilitet. En stor efterfrågan inom bland annat förpackningsområdet innebär nya behov för att effektivisera produktionen men också för att kunna arbeta mer innovativt. Genom projektet SALLPI (Smart Automation Living Lab for Process industry Implementation) ska testmiljöer för olika digitala lösningar tas fram för processindustrin. RISE pappersmaskin FEX, en del av pilotparken FENIX, är en av försökspiloterna i projektet, en möjlighet som bygger på ett nära samarbete inom RISE där pappersteknisk kompetens möter digital expertis.

- Digitaliseringen inom massa- och pappersindustrin är högaktuell och vi ser redan flera projektmöjligheter med vår pilotpark som en digital testmiljö. Traditionellt har vi kört papperspiloten för process och produktutveckling mot tryckpapper men vi ser tydligt hur efterfrågan ändras. Idag vill man arbeta mer med förpackningar, pröva nya metoder, verifiera större investeringar och då behövs en modern pilotanläggning som är tillräckligt flexibel för att möta industrins behov, säger Pia Wågberg, forsknings- och affärsutvecklare på RISE.

Digitalisering inom industrin är ett växande område och trots att de flesta är överens om digitaliseringens fördelar är det många gånger ett stort steg innan implementering sker. Projektet SALLPI som är i sin andra fas och finansieras av Vinnova och det strategiska innovationsprogrammet PiiA, ger RISE möjligheten att genomföra praktiska projekt kring industriell digitalisering. På detta sätt kan industrin pröva den digitala verktygslådan utan att själva behöva investera i dyr utrustning och kompetens.

Konkreta digitala exempel

Inom ramen för SALLPI har två demonstratorer tagits fram för papperspilotanläggningen i Stockholm. Den första innebär ett förbättrat underhållsarbete med hjälp av AR och VR-teknik, där instruktioner kring underhållsarbete kan visualiseras digitalt. Den andra demonstratorn handlar om molntjänster som möjliggör fjärrövervakning av processen på ett effektivt sätt. Dessutom kommer en 3D-avbildning att göras av papperspiloten FEX, detta för att utveckla metoder mot till exempel simulering, utbildning och visualisering.

- Genom att använda pilotparken FENIX inom SALLPI, kan vi genom konkreta exempel visa på hur digitala verktyg kan öka industrins konkurrenskraft. Ambitionen inom projektet är att utveckla en affärsmodell där ett nätverk av ”digitala lab” gör att företag kan utveckla sina produkter innan kommersialisering, säger Mattias Drotz, forskare på RISE.

Om PiiA

PiiA (Process Industrial IT and Automation) är ett strategiskt innovationsprogram som stöttar den digitala omställningen inom svensk processindustri. PiiA finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. 

Mattias Drotz
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.