Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Det är viktigt att veta vad man gör

Hur kan man säkert säga att man sysslar med cirkulär innovation när ingen riktigt har ett tydligt svar på vad det är? Tänk om de nya idéerna kanske löser ett problem, men samtidigt orsakar nya problem i en annan del av företaget. Husqvarna Groups innovationschef Anna-Karin Lindblom tar avstamp i vetenskapen när företaget kombinerar innovation med hållbarhet i Sustainovate.

– Inom ramen för Sustainovate fokuserar vi på tre möjligheter som positionerar oss för att vara en drivande kraft i att minska våra klimatavtryck, främja cirkulär ekonomi och påverka människor att göra hållbara val. Vi har försökt grunda våra mål i vetenskapen. I samarbete med forskare på KTH har vi tagit fram ett antal ramverk och strategier för vårt innovationsarbete som specifikt rör cirkulär ekonomi. Med stöd av ramverken kan vi mäta effekterna av vårt innovationsarbete och på så vis hela tiden veta vart vi är på väg, och att våra insatser faktiskt är i enlighet med de strategier vi satt, säger Anna-Karin Lindblom

Anna-Karin Lindbloms officiella titel är Director Accelerated Innovation på Husqvarna Group. Hennes uppdrag är att samarbeta med företagets divisioner och externa partners för att hitta idéer och öka hastigheten på konceptutvecklingar. Det kan handla om robotik, automatisering, IoT, digitala tjänster och inte minst cirkulära affärsmodeller. En grannlaga uppgift kan tyckas, men Anna-Karin Lindblom är erfaren och kom till Husqvarna Group med en gedigen erfarenhet av att arbeta med öppen innovation, partnerskap och ett starkt nätverk inom start-upvärlden.

Femårig satsning

Husqvarna Group sjösatte redan 2015 Sustainovate som ett led i att integrera hållbarhet djupare i sin verksamhet. Efter fem år visade sig satsningen så framgångsrik att man satte en ny femårsplan och lanserade nästa fas, Sustainovate 2025. Precis som tidigare kombineras hållbarhet med innovation och med Sustainovate 2025 sätter företaget en tydlig ambition att leda branschen i skiftet till en resurssmart ekonomi:

  • Carbon – minskade kodioxidutsläpp
  • Circular – till 2025 lanserat 50 cirkulära innovationer för en resurssmart kundupplevelse
  • People – inspirera fem miljoner kunder och kollegor till att göra hållbara val

Allt med bibehållen affärsnytta. För Anna-Karin Lindblom betyder detta att hon behöver arbeta på två fronter samtidigt. Dels inom det egna företaget med att undersöka möjligheterna inom de olika affärsområdena för att fånga idéer som kan utvecklas och bidra till en högre cirkularitet. Men också att ständigt söka nya samarbeten och partnerskap som är gynnsamma för företagets ambitioner.

– Vår grundidé är att vi ska finna och samarbeta med olika partners. På så vis kan vi fokusera på det vi är bra på och ta hjälp av till exempel digitala- och datadrivna tjänster, analys av data och så vidare. Det passar sig väldigt bra för cirkulär innovation och cirkulära affärsmodeller, och bidrar till att vi snabbare når marknaden med nya lösningar, berättar Anna-Karin Lindblom.

Om vi som företag inte utvecklas och utmanar både oss själva och hela branschen kommer snart någon annan att göra det

Uthyrningstjänst förbättrar hållbarhet

Som ett typiskt exempel på en cirkulär produkt nämner hon Tools for You, en obemannad uthyrningstjänst av proffsverktyg för konsumenter som idag på ett 50-tal platser runt om i världen.

– Från början hette tjänsten Battery box och var tänkt att bidra till förbättrad hållbarhet i storstadsområden genom att ge grannskap möjlighet att dela på batteridrivna verktyg för trädgårdsskötsel. Vi samlade massvis med data om hur och när produkterna användes, vilket ansvar vi som leverantör behövde ta för produkterna och vilken påverkan placeringen av skåpen hade. Vi analyserade datan och kunde utifrån den stöpa om tjänsten. ,  Tjänsten du ser idag är ett bra exempel på hur vi innoverar för hållbarhet och cirkulär omställning, förklarar Anna-Karin Lindblom.

Tre stöttepelare för affärsmässighet

För att garantera affärsmässighet i nya tjänster och lösningar har Husqvarna Group tre stöttepelare redan på konceptnivå. Först tekniken. Att den fungerar och är mogen uppgiften. Sen kundperspektivet. Löser den nya tjänsten verkligen kundens problem. Till sist affärsmodellen. Hur ska den se ut, vilken blir företagets roll i samarbete med partners som till exempel har en bra plattform eller betalningslösning. Framförallt, vilken plats har tjänsten i relation till Husqvarna Groups andra erbjudanden. På så vis kan Anna-Karin Lindblom och hennes kollegor redan från start se till att idéerna de väljer att utveckla har potential att vara affärsdrivande samtidigt som de jobbar mot målen i Sustainovate.

– Det finns företag som drar sig för den här typen av arbete, som tänker att om affären hållit i 20 år kommer det säkert göra det i 20 till. Men världen stannar inte. Om vi som företag inte utvecklas och utmanar både oss själva och hela branschen kommer snart någon annan att göra det. Vi vill vara ledande i utvecklingen och genom smart öppen innovation, starkare samarbeten med våra leverantörer, smalare tillverkning och smartare produktdesign kan vi förhindra att enorma mängder koldioxid läcker ut i vår atmosfär varje år. Samtidigt gör vi vår del för att ta itu med vår tids största utmaning. Därför arbetar vi med cirkulära affärsmodeller, avslutar Anna-Karin Lindblom.

Published: 2020-12-03