Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Designers och forskare tar tillsammans fram nya high-end material

EU-projektet Trash-2-Cash har genom den nya banbrytande metoden Design Driven Material Innovation (DDMI) tagit fram nya regenererade textilfibrer från återvunna textilprodukter som håller samma höga kvalité som ursprungsprodukterna. Ett nätverk av designers, forskare och producenter har arbetat sida vid sida under hela utvecklings- och designprocessen för att ta fram nya high-end material från återvunnen textil.

Att ta fram högkvalitativa hållbara textilmaterial och produkter från återvunnen textil som målgruppen efterfrågar är en komplicerad process. Projektet Trash-2-Cash genomfördes med den nya banbrytande metoden Design Driven Material Innovation (DDMI) som sammanfogade design, affär och teknik till en enhetlig disciplin. Designers, forskare och olika experter inom tillverkning, livscykelanalys, konsumentbeteende, cirkulära affärsmodeller och automatiserad återvinningsteknik bildade ett nätverk som arbetade sida vid sida under hela utvecklings- och designprocessen.

– Trash2-Cash är ett komplext projekt. I ett vanligt designprojekt får designern ett färdigt material som hon eller han ska designa kläder av men i och med metoden DDMI är de högst involverade redan i första stadiet av utvecklingen av materialet vilket skapar helt nya förutsättningar, berättar Roger Wisniewski på RISE.

Medlemmarna i projektet kom inte bara från tio olika länder utan även från helt olika discipliner. Under det 3,5 år långa projektets gång utvecklades deras samarbete och de fann nya sätt att kommunicera, förstå varandra och dela kunskap.

DDMI som metod utmanade alla medlemmars traditionella sätt att arbeta. Att utforma egenskaper till ett material som fortfarande är okänt kan liknas vid en experimentell resa där innovationen byggs upp tillsammans i gruppen och utmed vägen. Allas bidrag är betydelsefulla och processen kräver högsta engagemang från alla medlemmar.

–En DDMI process kan ta lång tid eftersom den innebär att man vill kartlägga alla möjliga lösningar innan man smalnar ner processen och går vidare till nästa utvecklingsstadium, säger Roger Wisniewski.  

DDMI kan definieras som en kreativ och iterativ designdriven process. Projektets planerade metodik syftade till att underlätta kunskapsutbyte och disciplinär integration mellan olika kompetenser i projektet, så att materialtekniken kunde drivas från design, slutanvändare och marknadsperspektiv och även mot materialets cirkuläritet (LCT).      

Trash-2-Cash

Trash-2-Cash-projektet syftade till att testa idén om att vetenskaplig materialutveckling som drivs av en kreativ designprocess skulle kunna producera nya material som är både redo för marknaden och efterfrågade av målgruppen. Dessutom skulle de nya materialen och produkterna vara cirkulära (återvinningsbara och återanvända) och ha liten inverkan på miljön.

Trash-2-Cash- projektet inleddes under 2015 och pågick under 3,5 år. Projektet har presenterat en ny modell där textilavfall regenereras kemiskt, vilket resulterar i ny plast och textilier som är av samma kvalitet som nya material, för att göra produkter som är industriellt replikerbara och oändligt återvinningsbara.

RISE var koordinator för Trash-2-Cash. Andra partners var: VTT, Finland, Aalto University, Finland, Fundacion CIDETEC, Spain, The University of the Arts London, Great Britain, Copenhagen Business School, Denmark, Grado Zero innovation, Italy, Material ConneXion Italia, Italy, Tekstina, Slovenia, VanBerlo, The Netherlands, Maier S. Coop, Spain, Celanese SO.F.TER., Italy, Söktas Dokuma, Turkey, Reima, Finland, SOEX, Germany, SCA Obbola AB, Sweden, TEKO, Sweden

Publicerad: 2019-05-15
Roger Wisniewski

Kontaktperson

Roger Wisniewski

Forskare

Läs mer om Roger

Kontakta Roger
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.