Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Den säkra uppkopplade cyklisten

I den framtida uppkopplade trafikmiljön överförs information trådlöst mellan fordon. Personbilar, bussar och lastbilar ”pratar” med varandra och skapar därmed en säkrare trafik med färre olyckor. Tekniken kallas V2X. Det nyligen avslutade projektet V2Cyclist syftar till att utveckla nya lösningar som gör V2X-tekniken användbart även för cyklister.

Det sker idag mycket forskning kring trådlös kommunikation och informationsöverföring mellan fordon som personbilar, bussar och lastbilar. Tekniken V2X syftar till att sänka antalet olyckor i trafiken och går hand i hand med utvecklingen av autonoma fordon där de uppkopplade fordonen ”pratar” med varandra för att ta sig fram smidigt och undvika krockar.

– I projektet V2Cyclist har vi tittat på hur vi kan använda V2Xtekniken för att göra trafiken mer säker även för cyklisterna. På så sätt önskar vi höja attraktionen för cykling som färdsätt, berättar Johan Fagerlönn, senior forskare och projektledare på RISE.

Korsande trafik är vanligaste olyckan

Baserat på Volvo Cars olycksstatistik på bil-cyklistolyckor, vet vi att den vanligaste olyckssituationen mellan bil och cyklist sker i situationer där bilen kör rakt fram och cyklisten korsar vägbanan framför den. Ofta är sikten dessutom delvis skymd och försvårar för trafikanterna. En farlig olyckssituation sett till konsekvenserna i form av personskador är då en bil hinner ikapp en cyklist på en väg och en olycka uppstår då bilisten kör på cyklisten. Olyckorna som sker i en sådan situation blir oftast mer allvarliga då både bilen och cyklisten kan hålla höga hastigheter.

Med V2X-tekniken ska olyckor mellan bil och cyklist förebyggas. Genom trådlös kommunikation ska både bilen och/eller bilisten samt cyklisten få information om den andra trafikanten och på så vis ha möjlighet att agera genom att till exempel sakta ner, väja eller stanna.

– Varningen kan ske antingen via ett kort röstmeddelande, en signal eller en vibration. Eller i olika kombinationer i ett multimodalt gränssnitt. Informationen ska inte vara kognitivt krävande utan trafikanterna ska kunna agera rent intuitivt på meddelandet eller signalen, berättar Johan Fagerlönn.

Benledningsteknik för att inte täcka örat

För att V2X ska vara funktionellt för cyklister används en teknik som kallas benledning och innebär att högtalarna placeras framför örat i cykelhjälmen och ljudet transporteras via benet till innerörat. På så vis täcks inte hörselgången och cyklisten kan samtidigt höra allt ljud från trafiken som vanligt.

V2Cyclist-projektet är avslutat och har demonstrerats för intressenter både inomhus med testcykel och skärm samt utomhus på cykel i avgränsad trafikmiljö i de situationer som identifierats med hjälp av olycksstatistik.

– V2Xtekniken fungerar för cyklister men vi ser en del utvecklingsmöjligheter, säger Johan Fagerlönn. Till exempel så krävs komplexa realtidsberäkningar gällande när informationen ska nå cyklisten för att det ska finnas tid för cyklisten att processa meddelandet och agera på informationen och på så vis undvika en olycka. Det krävs nämligen mer tid för en människa än ett fordon att processa information och agera, säger Johan Fagerlönn.

V2X slår igenom i samband med de autonoma fordonens intåg

V2X-tekniken måste också anpassas för att fullt ut kunna byggas in i en hjälm med avseende på storlek och strömförbrukning. I projektet användes en V2X-enhet avsedd för teknologiutvärdering och behövde på grund av sin storlek placeras i en ryggsäck som cyklisten bar alternativt monteras på cykeln. Trådlös information går från bilen till enheten i ryggsäcken och skickas sedan därifrån till cykelhjälmen. I cykelhjälmen sitter en liten inbyggd dator som trådlöst tar emot trafikdata från V2X-modulen i realtid samt avgör om en farlig situation föreliggare och om varning ska ges till cyklisten.

– V2Xtekniken kommer förmodligen slå igenom när de självkörande fordonen slår igenom på marknaden. Då behöver fordonen kunna prata med varandra och då hoppas vi att även cyklisterna kan vara en del av den standardiserade kommunikationsplattformen. Och det är nog inte lång tid kvar. Vi går en spännande tid tillmötes, säger Johan Fagerlönn. 

V2Cyclist är ett FFI-projekt.

RISE roller i projektet var: projektledare, interaktionsdesign och teknisk utveckling av hjälmprototyp.

Partners: POC, Scania, Volvo Cars, Svensk Cykling, Kapsch TrafficCom.

Profile image

Johan Fagerlönn

Senior Researcher

+46703689810
johan.fagerlonn@ri.se

Läs mer om Johan

Published: 2019-07-05