Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Datalyftet ska göra Sverige bättre på att använda data

Om vi kan samla in, hantera och dra slutsatser av data har vi mycket att vinna – både samhälle, näringsliv och individer. Men Sverige behöver bli bättre på att ta till vara den resurs som data är. Något som initiativet Datalyftet ska bidra till att ändra på.

Data får allt större betydelse i samhällets alla sektorer, från industri till offentlig sektor. Så väl digitaliseringen som en omställning mot ett klimatmässigt hållbart samhälle förutsätter att data samlas in, hanteras och används på rätt sätt.

– Det är mycket som står på spel, både klimatet och vår välfärd, säger Per-Olof Sjöberg, chef för affärs- och innovationsområdet Digitalisering. Han tar offentlig sektor som ett exempel.

– Det har gjorts kalkyler över hur mycket effektiv AI-användning skulle vara värt, och det handlar om 140 miljarder kronor i effektiviseringar, vinster som skulle kunna sparas årligen. Och grunden i AI är data.

Data ger konkurrenskraft

När det gäller industrin är datahanteringen en av grunderna för konkurrenskraft. Kan man mäta och styra med hjälp av korrekt data så har det stora vinster både för produktion och underhåll.

– Vem som hanterar data på ett effektivt sätt har direkt konkurrenspåverkan. Det gäller även logistiken, kan man dela med sig av data på ett säkert och effektivt sätt till underleverantörer så kan man styra och optimera exempelvis lagerhållning och materialtillgång, säger Per-Olof Sjöberg.

Sverige på efterkälken

Trots detta har Sverige halkat efter när det gäller att dela och nyttja data. Vi ligger långt ner på den europeiska listan över hur mycket datadelning som sker från offentlig sektor, och i rapporten Digital Riser Report för 2021 hamnar Sverige på en 34:e plats av 38 länder i Europa när det gäller hur snabbt den digitala transformationen går. Hur kommer det sig?

– Det är en komplex fråga som inte har ett entydigt svar. Men när det gäller offentlig sektor så har vi en förvaltningsmodell som inte är särskilt snabbfotad och som tenderar att leda till olika lösningar. Man behöver strukturer och överenskommelser för hur man delar data, och även en lagstiftning som möjliggör det, säger Per-Olof Sjöberg.

Inom industrin används data mer frekvent, men där finns fortfarande många som ställer sig frågan – hur ska vi bäst använda data och är den värdefull?

– Här skulle man kunna öka upp användandet genom att underlätta överföring och hantering. Problemet ligger i att veta hur att man har kvalitet i datan, och hur man ska hantera den. Många företag har samlat på sig mycket data, men ställer sig frågan: vad ska vi göra med den?

Med hjälp av data kan vi mäta om vi faktiskt arbetar hållbart

Utmaningar kvarstår

Vinsterna är många, men några utmaningar med datahantering kvarstår. Och de finns i alla faser – i genereringen där det är viktigt att mäta rätt saker för att få kvalitativa data, i standarder kring formatet, i bearbetningen av data, när det gäller att ta hand om resultatet och inte minst i frågor kring säkerhetsaspekten.

– Och i alla dessa delar finns dessutom utmaningar kring etiken. Hur gör vi med personrelaterade data, hur kan vi garantera äganderätten och hur kan man tilldela organisationer eller individer data, och sedan ta tillbaka den? Datan måste hanteras på ett säkert sätt, säger Per-Olof Sjöberg.

Andra frågetecken som till viss del kvarstår att räta ut är hur affärsmodellerna kan se ut i takt med att mer data görs tillgängligt, och tillgången till processorkraft för att bearbeta data effektivt.

En rad åtgärder i Datalyftet

Utmaningar som alla plockas upp i Datalyftet. Ett initiativ från RISE, som ska lyfta frågan i en rad olika organisationer, kommuner, regioner och myndigheter.

– Vi har ett brett anslag. Det är initierat av oss, men inget vi ska göra enskilt, säger Per-Olof Sjöberg.  

Datalyftet innehåller en rad åtgärder för att lyfta och öka dataanvändningen: utbildningspaket till både organisationer och individer, coaching för företagsledning, erfarenhetsutbyte mellan branschspecifika grupper och inte minst olika typer av testbäddar som kan användas för att utpröva, certifiera och utbilda.

– Målet är att dessa åtgärder ska leda till är att man tar fasta på vikten av data och att det leder till konkurrenskraft, hållbarhet och effektivisering. För att kunna nå allt detta behöver man bra data i grunden, annars kommer man inte ända fram.

Vinster på flera nivåer

Når man målen finns vinster att göra i alla delar av samhället. För företagen finns möjlighet att öka sin konkurrenskraft och sin marknadspotential, för offentlig sektor finns goda möjligheter att spara resurser och få ut mer för varje skattekrona. Och inte minst har vi chansen att hantera klimatförändringar mer effektivt och agera mer hållbart.

– Med hjälp av data kan vi mäta om vi faktiskt arbetar hållbart. De cirkulära processerna går inte att ta fram utan att det finns data. Sedan tror jag faktiskt att ett datalyft kan göra oss till mer hälsosam befolkning i långa loppet. Det kan låta som stora ord i sammanhanget, men data möjliggör på många sätt ett hälsosammare och friskare liv.

Published: 2022-04-27
Per-Olof Sjöberg

Kontaktperson

Per-Olof Sjöberg

Affärs-och innovationsområdeschef

+46 70 519 04 91

Läs mer om Per-Olof

Kontakta Per-Olof
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.