Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Cirkulär ekonomi ändrar sättet vi äger produkter

Att köpa eller inte köpa – det behöver inte längre vara frågan. I delningsekonomin skapas ett antal hybridmodeller för ägande av produkter; hyra, samägande eller abonnemang är några av dessa. Vilken som passar bäst i en cirkulär ekonomi beror på många faktorer. Exakt vilka ska RISE tillsammans med Ihopa och Husqvarna ta reda på.

Historiskt sett har ägande varit ”binärt” – antingen har du ägt något eller så har du inte gjort det. Men när delningsekonomin nu gör sitt intåg förvandlas ägandet till något icke-binärt. Det menar Johannes Dahlberg, medgrundare av Ihopa som bland annat driver Ihopa.com, en marknadsplats och tjänst för samägande:

– Vi ser stora möjligheter att skapa mellanting mellan ägande och icke-ägande. Men det finns mycket vi behöver lära oss och förstå kring hur konsumenter agerar och vilka ägandealternativ som fungerar bäst för olika produkter och sammanhang.

Projekt ska skapa förståelse

Förståelsen är tänkt att skapas i ett projekt tillsammans med RISE och Husqvarna Group. Projektet, CONCISE, ska bland annat studera konsumentbeteenden och modeller för hur människor väljer i samband med köp, och vad som gör ett erbjudande attraktivt.

– I vanliga fall använder vi befintliga data när vi utformar kvantitativa modeller för att analysera den här typen av frågor, säger Agnieszka Hunka, senior forskare på RISE. För cirkulära produkter finns inte data i samma omfattning och det gör det hela lite mer utmanande för oss som forskare också. Företeelsen är så ny att företag än så länge inte arbetat systematiskt med cirkulära affärsmodeller i någon större utsträckning.

Samägande är ingen ny företeelse

Cirkulära produkter är inget nytt för Agnieszka Hunka. I ett tidigare projekt har hon undersökt konsumenters köpbeteende när det kommer till återanvända produkter.

– Vi tittade på marknaden för mobiletelefoner och fick spännande resultat, säger Agnieszka Hunka. Det visar sig att en återtillverkad mobiltelefon främst konkurrerar med nytillverkade produkter, och faktiskt skulle kunna dominera den marknaden.

Så vilka olika modeller för köp eller ägande är det då som kommer att studeras inom ramen för CONCISE?

– Vi kommer att titta på fyra olika köpscenarier; du köper något ensam, du köper något tillsammans med andra, du abonnerar på tillgång till något och du betalar per användning. Alla har de sina för- och nackdelar och passar olika bra på olika typer av ägande eller köp, säger Agnieszka Hunka.

Samägande – inget nytt egentligen

Det köpscenario som Ihopa främst arbetar med är samägande; dels via tjänsten på Ihopa.com som underlättar traditionellt samägande, dels via konceptet Prylpoolen där gruppen fortfarande är nyckeln men trösklarna har reducerats och resulterat i en abonnemangsmodell. Johannes Dahlberg menar att samägande och “gruppkonsumtion” egentligen inte är något nytt:

– Samägande är ingen ny företeelse; tänk till exempel på en släkt som delar på ett sommarställe, eller ett kompisgäng som gått ihop och köpt något som de samsas om. Många är knappt medvetna om att de i praktiken samäger något när det sker spontant. Med Ihopa vill vi göra det alternativet top-of-mind så att folk passar på när förutsättningarna är rätt, till exempel när behovet uppstår av en maskin som säkert flera grannar också behöver.

Yngre är enligt Johannes Dahlberg mer benägna att samäga, och kvinnor tycks vara mer positiva än män. Intresset är stort, bland annat för lösningen att sälja andelar av något man redan äger såsom en båt som används för lite.

– Det svåraste är att hitta den första som vill engagera sig i ett samägande, säger Johannes Dahlberg. Därefter är det betydligt lättare. Det kan vara en ledarfråga men egentligen behöver ett samägande inte ha någon utsedd ledare.

Användningen ökar för samägda produkter

En av styrkorna med samägande är att produkterna kommer till användning i betydligt större grad än annars.

– En svensk fritidsbåt till exempel används tragiskt lite i genomsnitt, så risken att den skulle vara upptagen när du vill använda den är relativt liten, säger Johannes Dahlberg. I Prylpoolen har vi sett att det ofta kan vara 10 eller ännu fler abonnenter som delar på en produkt som en borrmaskin och att det ytterst sällan är några som vill använda den samtidigt. Vi ser fram emot att få större förståelse för hur konsumenter tänker och agerar i val mellan dessa olika alternativ.  Sen hoppas jag att det kommer fler studier för det finns så många olika frågeställningar kring gruppkonsumtion som behöver besvaras för att tillverkare och andra aktörer ska våga satsa stort på nya cirkulära affärsmodeller med gruppen som utgångspunkt. Det här är bara början!

Published: 2020-08-24

Kontaktperson

Agnieszka Hunka

Senior Researcher

Läs mer om Agnieszka

Kontakta Agnieszka
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.