Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Brandexpertis sparade skattemiljoner

Att bygga tunnlar är dyrt. Och säkerheten är inget man kan tumma på. Men när Trafikverket valde ett nytt brandsäkerhetssystem till Norra Länken i Stockholm kunde man hitta en lösning som både var säker och kostnadseffektiv – mycket tack vare RISE expertkunskaper om tunnelbränder.

Norra Länken är Sveriges näst längsta vägtunnel med sina 3,6 kilometer. När den öppnades för trafik 2014 innehöll den också en nyhet för svenska vägar: en ny typ av tunnelsprinklersystem.

– Vi fanns med i processen med vår expertis och våra tester. Det bidrog till att Trafikverket kunde känna sig trygga med att använda en ny lösning, säger Haukur Ingason, tunnelbrandsexpert på RISE.

Sprinklersystem nytt i Sverige

Sprinklersystem har knappt funnits i svenska vägtunnlar. I andra delar världen är det vanligare, speciellt i Japan och Australien. När de stora infrastrukturprojekten i Stockholm planerats har brandförsvaret påpekat att man gärna sett sprinklersystem. Något som under tidigare tunnelbyggen inte fått gehör. Men under planeringsarbetet av Norra Länken kallade Trafikverket in flera parter för att se om det gick att hitta en säker sprinklerlösning för svenska förhållanden.

– Vi har under många år byggt upp en stor kompentens och respekt i de här frågorna, säger Haukur Ingason.

Haukur Ingason är noga med att påpeka att det inte är RISE som utvecklat sprinklersystemet. Istället har man funnits med som oberoende institut och gjort bedömningar och egna tester.

– Vi är experter på brandförlopp. I sådana här situationer finns det inte alltid någon förutbestämd standard eller krav att uppfylla. Men vi har kunskapen att bedöma om det kan räcka för att släcka eller hindra spridning.

Stora samhällsekonomiska besparingen

Sprinklersystemet som utvecklades av Trafikverket och Brandskyddslaget visade sig också vara prisvärt. Enligt en rapport gjord av konsultföretaget Ramböll på uppdrag av RISE beräknas den samhällsekonomiska besparingen till 440 miljoner kronor.

– Det tänkte man inte på under processens gång att det skulle kunna få så stora effekter, säger Haukur Ingason.

Under utvecklingen utsattes sprinklersystemet för hårda tester. Haukur Ingasson var själv på plats vid testerna som gjordes i tunneln.

– Man planerar och förbereder noggrant. Men att sätta igång en brand inne i en tunnel det är alltid lite nervöst vid storskaliga försök.