Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Betongfasader med renande effekt

Ren luft och bra inomhusmiljö har stor inverkan på vår hälsa och vårt välmående. I projektet H-House har RISE varit med och utvecklat smarta fasadmaterial med positiva effekter på både husbyggnad och innemiljö.

En bra fasad bör besitta flera egenskaper. Bland annat ska den stå emot fukt, hantera värme och kyla bra och skydda mot ljud. Trots det saknar många av våra hus just de funktionerna. I projektet H-House har RISE varit med och tagit fram multifunktionella fasader och sandwichelement med särskilt fokus på en förbättrad inomhusmiljö.

– Vi använde naturliga material som lera för att ta fram puts och färg för innerväggar. Lerans egenskaper innebär att partiklarna både absorberar och släpper fukt, beroende på om det är torrt eller fuktigt inomhus. Man kan säga att det är ett självreglerande system, säger Katarina Malaga, Vice President på RISE och koordinator för projektet.   

Med hjälp av titaniumdioxid kan leran även rena inomhusluften från föroreningar som exempelvis kväveoxider från biltrafik. Isoleringsmaterialet i fasaderna är framtaget med avancerad teknik och består av lättbetong blandad med aerogel, som till skillnad från isolering av frigolit är brandsäkert. Skalet består i sin tur av ultrahögpresterande betong med självrengörande ytor.

– Sprutar du vatten eller läsk på dem så studsar det bort. Eftersom de är självrengörande sparar man på underhållskostnader som att måla och rengöra och får färre fasadskador, säger Katarina Malaga.  

Varje år produceras ungefär 4.7 Mdr ton cement och 30 Mdr ton betong i världen – lika mycket som krävs för att fylla en 2 kvadratkilometer stor kub – och det säger sig självt att det påverkar miljön. Genomgående för projektet har varit att sträva mot mindre klimatpåverkan och därför har man skapat så nedskalade konstruktioner av modifierad betong som möjligt.

– Fasaderna vi har tagit fram är optimerade med 50 procent minskad materialåtgång. Det innebär att man använder färre resurser och färre transporter eftersom man kan transportera fler åt gången. Det underlättar även själva arbetsmomentet eftersom det är lättare att hantera tunna konstruktioner, säger Katarina Malaga.

Projektet H-House pågick mellan 2013 och 2017. I december 2018 startar ytterligare ett EU-finansierat test- och demoprojekt – LightCoce – med fokus på utveckling och verifiering av  lätta cementbaserade konstruktioner. Den svenska test- och demonstrationsanläggningen blir en av två som etableras inom EU.